Verbouwing Salvatorkerk

Even een berichtje over de verbouwing van de Salvatorkerk. De aannemer is momenteel druk bezig om uit te rekenen wat de kosten zijn van de voorgenomen verbouwing. Afgesproken is dat we als kernteam hierover nog deze maand uitsluitsel krijgen. Als de reactie van de aannemer binnen is, komt het kernteam weer bij elkaar en zal er een stappenplan worden opgesteld waarin ook is vastgelegd wie en wanneer verantwoordelijk is voor de te nemen besluiten. Dit stappenplan zal in oktober ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd. Uiteraard zal ook de gemeente worden geïnformeerd over de voortgang van één en ander. U hoort van ons!

Jan van de Lagemaat