Verbouwing Salvatorkerk

Het heeft lang geduurd, maar we gaan ervan uit dat de offerte voor de verbouwing nu voldoende duidelijk is om voor advies voor te leggen aan het stedelijke College van Kerkrentmeesters. Dit college adviseert de Algemene Kerkenraad en we hopen dat de Algemene Kerkenraad dan op 18 december een besluit gaat nemen over de verbouwing van de Salvatorkerk. De kleine wijkkerkenraad zal tijdens de vergadering van 10 december worden geïnformeerd over de stand van zaken. Ook de leden van de grote kerkenraad worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na 18 december zal de gemeente via de nieuwe brief worden geïnformeerd over de (hopelijk positieve) beslissing van de Algemene Kerkenraad over de verbouwing. Het is de bedoeling dat de gemeente na afloop van de kerkdienst op 12 januari 2020 geïnformeerd en gehoord wordt over de plannen voor de inrichting van de kerkzaal. Deze plannen zullen ook besproken worden tijdens de vergadering van de grote wijkkerkenraad op 14 januari. In januari 2020 worden nog twee diensten in de Salvatorkerk gehouden. Op 1 januari de nieuwjaarsdienst en op 19 januari de oecumenische viering. In het eerste halfjaar worden de overige diensten gehouden in De Kandelaar. Het wijkcollege van kerkrentmeesters overlegt met alle gebruikers van de Salvatorkerk over de mogelijkheden om, waar nodig, gebruik te maken van enkele ruimten die niet verbouwd worden. Ook zal een aantal activiteiten tijdelijk verplaatst worden naar De Kandelaar. Vanaf 1 februari is de Salvatorkerk beschikbaar voor de aannemer, verwacht wordt dat de verbouwing rond 1 maart kan beginnen. We gaan ervan uit dat de opnieuw ingerichte Salvatorkerk tijdens de startzondag op 6 september 2020 in gebruik kan worden genomen.

Met hartelijke groet, Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad.