Verbouwing Salvatorkerk

Op de zondagen 7 en 14 juli is er na afloop van de kerkdienst een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de verbouwing van de Salvatorkerk.

Het kernteam onder leiding van Henk Ramaker heeft intensief contact met de architect en de vormgeefster. Er is ook een bouwteam gevormd dat bestaat uit de architect, de aannemer, kerkmeester Johannes Tjepkema (tevens lid van het centrale College van Kerkrentmeesters), Henk Ramaker en Mark van Zeist.

Er ligt nu een voorlopig plan, en daarmee gaat de aannemer de komende weken aan het rekenen. Na de vakantieperiode hopen we dan te weten wat er op basis van het budget wel en niet mogelijk is.

De daadwerkelijke verbouwing vindt dan plaats in de eerste helft van 2020 en moet voor 1 juli zijn afgerond. Het vernieuwde gebouw kan dan tijdens de startzondag van 2020 in gebruik worden genomen. Tot die tijd blijft De Kandelaar beschikbaar voor onze wijkgemeente.

Het is de bedoeling dat de indeling van de bijruimten wordt aangepast. De technische ruimte met de CV-installatie blijft op dezelfde plek. Verplaatsing van deze ruimte zou erg duur worden. Ook de jeugdruimte blijft onveranderd. De zaal waar nu na kerktijd koffie wordt gedronken, wordt een open ontmoetingsruimte.

De predikantskamer wordt iets kleiner en de achterste vergaderzaal wordt gesplitst in een grote en een kleinere zaal. Heel grote bijeenkomsten kunnen desgewenst ook in de ontmoetingsruimte worden gehouden. De toiletten komen op de plek waar nu de grote berging is.

De keuken wordt verplaatst. Over de inrichting van de keuken en de uitgiftebalie wordt nog volop gesproken, maar ook daar zal ongetwijfeld een oplossing voor worden gevonden.

Bouwkundig gezien zal er aan de kerkzaal weinig veranderen. Over de indeling en de aankleding wordt nog volop nagedacht. Maar dit zal op de kostenberekening van de aannemer weinig of geen invloed hebben. We zoeken een oplossing waarbij het aantal zitplaatsen tijdens normale diensten wat kleiner wordt (minder lege plekken), maar dat het ook mogelijk is om bij bijzondere gelegenheden het aantal zitplaatsen uit te breiden. Er wordt ook nagedacht over de vraag welke elementen uit de huidige inrichting van de Salvatorkerk en De Kandelaar behouden moeten blijven en welke elementen kunnen verdwijnen.

We willen na de vakantieperiode samen met een aantal gemeenteleden verder nadenken over de inrichting van de kerkzaal, waarbij we enerzijds waardevolle elementen willen behouden, maar er ook voor willen zorgen dat we als één wijkgemeente een nieuwe start kunnen maken in een vernieuwde ruimte. Als er mensen zijn die mee willen denken, kunnen ze zich opgeven bij Henk Ramaker, ondergetekende of één van de predikanten.

Tijdens de bijeenkomsten op 7 en 14 juli is ook aandacht gevraagd voor de inrichting van een steunpunt. Het is belangrijk om vast te stellen wat we willen gaan doen in zo’n steunpunt.

Ook daarover willen we na de vakantie met u van gedachten wisselen.

Tot slot, het was fijn om met een behoorlijk aantal gemeenteleden van gedachten te kunnen wisselen tijdens de bijeenkomsten na kerktijd. Het waren waardevolle bijeenkomsten en we willen dit ook na de vakantieperiode regelmatig herhalen.

Jan van de Lagemaat, vz. wijkkerkenraad