Verbouwing van de Salvatorkerk

Aan het begin van dit stukje wil ik graag herhalen wat ik afgelopen woensdag voorafgaande aan de kerkdienst heb gezegd: “Ik wens ons toe dat we in de loop van dit jaar 2020 met elkaar een nieuwe start gaan maken in een vernieuwde Salvatorkerk waarin iedereen zich thuis zal gaan voelen.” We hopen van harte dat er deze week door het stedelijke College van Kerkrentmeesters een positief besluit zal worden genomen over de verbouwing. Op zondag 12 januari willen we u na afloop van de dienst in De Kandelaar informeren over de stand van zaken rond de verbouwing. En ook willen we u dan informeren en horen over de plannen die zijn ontwikkeld voor de inrichting van de kerkzaal.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad