Verhuur / gebruik

De nevenruimten van de Salvatorkerk en incidenteel ook de kerkzalen kunnen door derden worden gehuurd, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd.

Deze vergoeding is nodig om kosten van verlichting, verwarming en personeel te kunnen compenseren.

Meer informatie over de hoogte van de vergoedingen kan opgevraagd worden bij de koster. Zie  Contactgegevens.