Verkoop De Kandelaar en Bethlehemkerk

Zoals bekend is het CvK, vertegenwoordigd door Bert Kuiper, voortvarend aan de slag gegaan met de verkoop van de kerkgebouwen, die na september 2020 niet meer door ons worden gebruikt. Het verheugt me u te kunnen meedelen, dat inmiddels zowel de Kandelaar als de Bethlehemkerk zijn verkocht, aan respectievelijk de kerkgenootschappen Evangeliegemeente ‘De Deur’ Arnhem en ‘C3 Rivers Church’. Het transport en de daadwerkelijke overdracht zal in het najaar plaatsvinden, nadat we afscheid hebben genomen van de betreffende kerkgebouwen en onze intrek hebben genomen in de Salvatorkerk en de Nieuwe Kerk. We verwachten nu dat een en ander eind september zijn beslag zal krijgen. Dick van Dijk, voorzitter Algemene Kerkenraad