Vervoers- en begeleidingsservice

Van tijd tot tijd bereikt de diaconie een verzoek van een gemeentelid om vervoer en begeleiding naar huisarts, tandarts, polikliniek of ziekenhuis. Het blijkt dat ondanks de vele vormen van mobiliteit er toch behoefte bestaat aan maatwerk vervoer. Voor degenen die niet over hulp van een mantelzorger, familielid, goede buur of vriend(in) kunnen beschikken, zijn we gestart met het aanbieden van een vervoers- en begeleidingsservice. Dit houdt in dat u thuis wordt opgehaald en vervolgens gebracht naar het door u aangegeven adres. Desgewenst kan de betrokken vrijwilliger u bijvoorbeeld in het ziekenhuis of polikliniek verder begeleiden naar de betrokken afdeling. Als u dat op prijs stelt kan de vrijwilliger u ook begeleiden in de spreekkamer.

Aan degene die de begeleiding en het vervoer verzorgt wordt een kilometer- en onkostenvergoeding uitgekeerd. Deze bedraagt € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf de woning van de betrokken chauffeur tot terugkeer in de woning, plus de eventuele parkeerkosten. Er dient direct met de betrokken chauffeur te worden afgerekend. In eerste instantie is deze service bedoeld voor gemeenteleden van de wijkgemeente Arnhem-Zuid. Maar kent u iemand die van een dergelijke service gebruik wenst te maken, maar geen gemeentelid is, dan kan dat ook.

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Diny Stam, 026-3234065 of diny_stam@hotmail.com.