Vluchtelingen

Naar aanleiding van de drie themadiensten over vluchtelingen in februari 2020 heeft de liturgiegroep verder gesproken over vluchtelingen en wat wij als gemeente hier in Arnhem kunnen doen. We voelen ons vaak zo machteloos als we de beelden voorbij zien komen. Er werden verschillende mogelijkheden genoemd: Brieven schrijven naar kabinet en PKN, naar de gemeente Arnhem met een oproep om kinderen uit de kampen op te vangen, een gemeenteavond organiseren om ideeën hierover uit te wisselen.

Toen kwam de coronacrisis. Een moeilijke tijd voor ons, maar in de overvolle kampen op de Griekse eilanden en bij de Turkse grens is de situatie helemaal rampzalig. Een citaat van de website van vluchtelingenwerk: ‘In de kampen zijn op dit moment nauwelijks mogelijkheden om de verspreiding van het virus af te remmen. Een catastrofe dreigt.  Vluchtelingenwerk ondersteunt het werk van lokale organisaties om de situatie voor vluchtelingen op de Griekse eilanden te verbeteren en de inzet van vrijwilligers in Griekenland te versterken.’ Vrijwel het enige dat wíj nu kunnen doen is geld geven aan vluchtelingenwerk. Daarom doet de liturgiegroep een oproep een donatie te doen aan vluchtelingenwerk. Op de website vindt u meer informatie en kunt u uw gift overmaken www.vluchtelingenwerk.nl (of via het volgende rekeningnummer t.n.v. Vluchtelingenwerk: NL60 INGB 000 0123 488)