Voorzichtigheid blijft nog steeds geboden

Veel gemeenteleden zijn blij dat er in de kerk gezongen kan worden. Echter gezien het aantal personen binnen onze kerkgemeenschap dat positief wordt getest is voorzichtigheid geboden. Er zijn nog steeds mensen die – vanwege hun kwetsbare gezondheid – liever de situatie houden zoals deze was, met voorzang en voldoende afstand onderling. Daarom blijft de kerkzaal voorlopig zo ingericht dat achterin voldoende afstand kan worden gehouden en betreedt u de kerk op eigen risico. Tijdens de vieringen zal er – voor zover dat mogelijk is – gezorgd worden voor ventilatie.

Voor de komende periode ziet het rooster er als volgt uit: zondag 10 april: Gemeentezang, zondag 17 april: Gemeentezang (Pasen), zondag 24 april: Voorzang.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid