Wanneer mogen we eindelijk weer zingen?

Sinds 5 juni luidt het officiële advies vanuit de landelijke kerk dat er weer zachtjes, op praatniveau, kan worden gezongen: maar hooguit twee coupletten aan het einde van de dienst. In de vergadering van 8 juni heeft onze kerkenraad dit advies gewikt en gewogen. Besloten is om stapsgewijs te versoepelen en eerst het aantal kerkgangers weer uit te breiden maar vooralsnog geen samenzang toe te staan. Wel is het mogelijk om incidenteel twee of drie voorzangers in te zetten, in plaats van één solozanger. Een van de redenen voor onze terughoudendheid is dat het niet mogelijk is om in de kerkzaalramen open te zetten of op andere wijze krachtig te ventileren. We begrijpen dat dit bericht voor velen zeer teleurstellend is, maar hopen op niet al te lange termijn met beter nieuws te kunnen komen! Namens de kerkenraad,