Werkgroep ‘Omzien naar elkaar’

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ heeft tot doel initiatieven te nemen die de verbinding en samenhang in onze gemeente kunnen bevorderen. Ze coördineert bovengenoemde en andere activiteiten en heeft ook tot taak het bevorderen van het onderling pastoraat. Een aantal van bovengenoemde activiteiten waren initiatieven van deze werkgroep, zoals het ‘walking dinner’, maar ook eenmalige activiteiten zoals en ‘Verspiedersproject’ wat resulteerde in een prachtig fotoboek met de titel ‘Schepping in de achtertuin’ en  het idee en de uitwerking van een adressenboekje van en voor gemeenteleden. Bovendien verzorgt de werkgroep  twee keer per jaar een toerustingsbijeenkomst voor allen die bezoekwerk doen. Deze kleine  werkgroep komt tweemaandelijks bij elkaar en bespreekt bovengenoemde lopende activiteiten en denkt na over nieuwe initiatieven. Suggesties daarvoor zijn altijd welkom.

Alie Brandwijk, 026 3233169, a.brandwijk@hetnet.nl en Jeannette Hokke, 026 3811888, cjhokke@hotmail.com