Werkgroep Zwickau-Planitz

Al sinds 1983 heeft de protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid contacten met de partnergemeente in Zwickau-Planitz in het voormalige Oost-Duitsland. In de beginjaren liepen deze contacten via de Nederlands Hervormde gemeente Kruiskerk.

Waarom deze contacten? Aanvankelijk om onze broeders en zusters  te ondersteunen, in woord en gebed. Tot 1989 was het alleen mogelijk vanuit Nederland naar Planitz te reizen. Slechts in een enkel geval kwamen er gemeenteleden uit Planitz bij ons. Na de val van de Muur (1989) kwam de ommekeer. De gemeenteleden uit Planitz konden toen eindelijk naar Arnhem reizen. Veel mooie contacten zijn ontstaan. En… die zij er nog. Er zijn nog steeds ontmoetingen. Om de twee jaar is er een Ruestzeit.

Ruestzeit is een weekend met elkaar doorbrengen. Daar is dan een thema voorbereid, dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen. Maar er is ook tijd voor sport en spel en uitstapjes. Al met al een goed weekend om elkaar beter te leren kennen. En ook te ervaren hoe anderen over bepaalde zaken denken.

Regelmatig is er een uitwisseling tussen kerkenraden, koren, jeugd enz. Ook gaan er bij een belijdenisdienst vertegenwoordigers van onze gemeente naar Planitz.

Als teken van verbondenheid hebben we in de kerk een speciale kaars uit Planitz. En op de eerste zondag van de maand zijn er gebedsintenties van beide gemeenten. In de Adventstijd hangt de zogeheten Hernhutterster in de Salvatorkerk.

De werkgroepleden komen een aantal malen per jaar bijeen. Eenmaal per jaar is er een landelijke bijeenkomst in Bunnik. Daar komen alle werkgroepleden uit Nederland bijeen, die contact hebben met gemeenten in Oost-Duitsland. Ook daar een thema en verdere ondersteuning bij het werk.

Wilt u nog meer weten? Schroom niet, neem contact met  de voorzitter J. van ’t Riet van de werkgroep Zwickau-Planitz of met secretaris E.R. Kooi (e.kooi3@kpnplanet.nl).