Wijkkas

De wijkkas is van essentieel belang voor het functioneren van de wijkgemeente. Uit dit fonds, dat wordt beheerd door de wijkraad, worden allerlei activiteiten bekostigd die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Het is eigenlijk de ‘huishoudkas’ van de wijkgemeente.

Zaken die uit de wijkkas bekostigd worden zijn o.a.:

  • Oppasdienst en kinderdienst
  • Jeugdwerk
  • Gespreksgroep 20+
  • Catechese
  • Liturgieën
  • Avondmaal
  • Onderhoud apparatuur
  • Klein onderhoud gebouwen

Ook bijdragen?

Uw bijdrage voor de wijkkas is van harte welkom op NL84 INGB 0003 0683 64  t.n.v. wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid.

Uw bijdrage voor vrijwillige bijdragen, Solidariteitskas, Kerkperspectief en andere bijdragen is van harte welkom op NL75 RABO 0373 7154 55 t.n.v. Protestantste Gemeente Arnhem.

Wilt u contact met de penningmeester? Mail: penningmeester@pgarnhem-zuid.nl