Wijkkerkenraad

Het bestuur van onze wijkgemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze wijkkerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikanten en komt één keer in de twee maanden bij elkaar. Vanuit de kerkenraad worden leden gekozen om deel te nemen aan de moderamenvergaderingen. Het moderamen bereidt de agenda voor de kerkenraad voor en handelt lopende zaken af. Het moderamen vergadert ook één keer in de twee maanden.

Naast ambtsdragers die werkzaam zijn binnen onze eigen gemeente, zijn er ook ouderlingen en diakenen die op stedelijk niveau actief zijn, die deel uitmaken van onze kerkenraad; dit zijn ambtsdragers met een bijzonder functie. Voor de ledenadministratie e.d. wordt de kerkenraad ondersteund door andere vrijwilligers.

Ouderlingen

De meeste ouderlingen hebben een eigen werkterrein:

  • De jeugdouderling draagt zorg voor de coördinatie van het jeugdwerk.
  • De ouderling PR en communicatie is verantwoordelijk voor deze website en het kerkblad.
  • Enkele ouderlingen hebben vooral een pastorale taak. Dit betreft de zorg voor het pastoraat in onze eigen wijk en de pastorale ondersteuning vanuit onze wijk aan ziekenhuis Rijnstate.
  • De ouderling-kerkrentmeester is verantwoordelijk voor de financiën en het kerkgebouw.
  • De voorzitter en de scriba (secretaris) hebben een coördinerende rol.

Diakenen

De diakenen dragen zorg voor de kwetsbare mensen binnen en buiten de gemeente. Daarnaast ondersteunen zij diverse projecten dichtbij en ver weg. De diaconie heeft haar werkwijze uitgebreid beschreven; zie aldaar.