Zingen – Voices en Cantorij

Gospelkoor Voices staat voor ontspannen zingen waarin ieder op zijn/haar eigen manier de muziek en de boodschap in de muziek mag beleven.
In 1993 is bij een aantal jongeren van wijkgemeente Elden-De Kandelaar, het idee ontstaan om een koor te beginnen. Mieke Hoek heeft dat idee opgepakt en heeft jongerenkoor Voices opgestart. Ze leidde het koor samen met Augus Budding. Dit tweetal werd na enige tijd opgevolgd door Annie van der Bij. In 1999 maakte Annie plaats voor Gertjan Goeree die nu nog steeds het koor leidt.
Jongerenkoor Voices bestond voornamelijk uit meiden tussen de 15 en 20 jaar. Later zijn er ook mannen bij gekomen; vanaf dat moment worden bijna alle stukken vierstemmig uitgevoerd.

Om ons koor toegankelijker te maken is in 2001 besloten om het jongerenkoor om te vormen naar Gospelkoor Voices waarin leeftijd geen rol meer speelt. Inmiddels is de gemiddelde leeftijd dan ook iets omhoog gegaan. Jong en oud zijn dus van harte welkom!

Repetities

Ons koor repeteert op de zondagavond van 19.15 tot 21.15 uur in de Salvatorkerk. Tijdens onze repetities zijn we bezig met oefenen en uitbreiden van ons repertoire. Verder werken we aan onze uitstraling, zangtechniek en opstelling. Door bijvoorbeeld regelmatig te experimenteren met andere opstellingen krijgen de individuele leden de kans hun stemvastheid te ontwikkelen en een mooi geheel te creëren.
De repetitieavonden zijn er voornamelijk op gericht om ons voor te bereiden op de verschillende optredens. Het streven is om één keer per maand een optreden te verzorgen. We verzorgen optredens in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen, in speciale kerkdiensten zoals jeugddiensten en tijdens feestdagen, maar ook tijdens huwelijksdiensten.

Repertoire

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit praise and worship, Gospel, opwekkingsliederen en Psalmen. Alles wordt meestal vierstemmig uitgevoerd.  Daarbinnen is ook ruimte voor solisten. Het koor wordt begeleid door een combo bestaande uit een pianist, een (bas-)gitarist en een drummer. Met het begeleidende combo bestaat het koor uit 23 leden.
Voor de toekomst hopen we een leuke en gezellige groep te blijven met een groot combo, waarmee we de leukste uitdagingen op muzikaal gebied aankunnen.
We kunnen daarbij altijd wel extra versterking gebruiken. Vooral bassen en tenoren zijn meer dan welkom!

Nieuwe leden

Nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten bij Voices. De eerste vier weken worden gezien als een kennismaking; met het koor, de mensen, de muziek en de stem. Een buddy helpt je hierbij. Een buddy is iemand die dezelfde stempartij zingt en je wegwijs maakt in de muziek tijdens repetities. We maken van tevoren een inschatting voor een bepaalde stempartij.
Na vier weken wordt een stemtest afgenomen door de dirigent en een lid van de muziekcommissie.  Tijdens de stemtest wordt er gekeken bij welke stem je het beste past. Tevens wordt gekeken naar stemvastheid, gehoor, bereik, zuiverheid en intonatie. Dit geeft zowel jezelf als de dirigent een idee waar je staat als nieuw lid en welke punten extra aandacht nodig hebben. Afhankelijk van het resultaat van de stemtest word je al dan niet als officieel nieuw lid welkom geheten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.gospelkoor-voices.nl.

We zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/gospelkoor.voices.

Cantorij

Wie zijn wij?

De cantorij van protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid onder leiding van dirigente Annette Hamelink heeft 40 enthousiaste leden en bestaat sinds 1990. Wij zingen met veel plezier op onze repetitieavonden en tijdens de kerkdiensten waaraan we meewerken. ‘Kerkkoor’, zo omschrijft van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal het woord cantorij. Het vermeldt cantorij bij cantor: ‘zanger, voorzanger, leider van de zang in kerken’. Cantor komt rechtstreeks uit het Latijn, waar cantare ‘zingen’ betekent. Internet-encyclopedie Wikipedia is nog wat uitgebreider. Daar staat: ‘Een cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor (zanger). Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.’

Waar zingen wij?

We zingen meestal in de Salvatorkerk. Ook hebben we wel eens in de kerk van Wolfheze, ziekenhuis Rijnstate en de Eusebiuskerk mogen zingen. Ons oefenseizoen loopt van de repetities voor de startzondag in september tot en met Pinksteren. Om de paar jaar hebben we een uitwisseling met ons partnerkoor uit Zwickau-Planitz in Duitsland.

Informatie

De cantorij oefent elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Salvatorkerk. De pauze is meestal rond negen uur. De contributie is vastgesteld op € 3 per maand (of € 36 per jaar). Deze kan betaald worden op banknummer NL16 INGB 0006 2348 92 t.n.v. SOW-cantorij Arnhem-Zuid. Als we meewerken aan een kerkdienst, zijn we drie kwartier van tevoren aanwezig om in te zingen. Tijdens de kerkdienst gebruiken we kleine zwarte mapjes om uit te zingen. Op de repetitie voorafgaande aan een kerkdienst neemt Annette met ons de volgorde van de te zingen liederen door, zodat alle muziek “in orde” kan liggen. Het bestuur bestaat uit:

  • Annette Hamelink (cantrix)
  • Jan Kalisvaart (penningmeester)
  • Henny van Gemert (lief en leed)
  • Jaap van ’t Riet
  • Kees van Keulen (coördinator)

Informatie is ook aan te vragen door een mail te sturen naar cantrix@pgarnhem-zuid.nl (Annette).

Repertoire

Tijdens de repetities oefenen we met veel plezier een uitgebreid en divers repertoire. Moeilijke of onbekende liederen uit het (nieuwe) Liedboek oefenen we eerst met de cantorij. Daarna zingen we deze liederen in de kerkdienst, zodat de gemeente ze eenvoudiger kan leren. In de Adventsperiode tot en met Kerst of de tijd voor Pasen werken we soms een aantal keer achter elkaar mee aan de kerkdiensten met een bepaald thema of een geheel of gedeeltelijk oratorium. Hiervoor oefenen we vaak een paar maanden. We zingen eenstemmige en vierstemmige liederen, afgewisseld met solopartijen. Het komt ook voor dat vier mensen hun partij zingen (kwartet) terwijl de anderen neuriën. We zingen gedeeltelijk a capella en de rest van de tijd begeleid door kerkorgel of piano. Tijdens de collecte zingen we vaak liederen uit Taizé. Daarnaast staat een aantal Zuid-Afrikaanse liederen en liederen van Huub Oosterhuis op het repertoire. Heel mooi is het gezongen ‘Onze Vader’ als afsluiting van de gebeden. We zingen veel uit het nieuwe Liedboek, maar ook uit andere bundels. Kortom een afwisselend repertoire. Als inzingers op repetitieavonden gebruiken we een methode waaruit we elke week een nieuwe les doorwerken, waardoor het inzingen ook gevarieerd is.