Wiebe de Jager

40 CANTORIJ 40

Nee, als u bovenstaand leest, gaat het niet over het 40-jarig bestaan van de cantorij. Hoewel we mooi op weg daar naartoe zijn, hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Sinds de cantorij is opgericht zo’n 32 jaar geleden, van de oprichting af met Annette als dirigente, met repetities eerst bij ons thuis, met de eerste medewerking aan een dienst in de Kruiskerk, van de oprichting af ‘Samen-op-weg’, is het aantal leden voortdurend gegroeid. Van een daling is eigenlijk nooit sprake geweest. Zelfs corona wist niet te bewerkstelligen – in tegenstelling tot bij andere koren – dat leden afhaakten. En afgelopen weken hebben we voor het eerst de mijlpaal bereikt dat er 40 (veertig) leden zijn. Daar mogen we blij mee zijn (en u ook, toch!). Overigens, we gaan nu op naar de 50. Dus als u zin hebt mee te doen, kan dat altijd.

Kees van Keulen

Een andere aanpak van de ledenadministratie

Velen van ons zien het kantoor aan de Rosendaalseweg als ‘ons eigen’ kerkelijk bureau. Weinigen weten dat de medewerkers daar in dienst zijn van het KKA, een serviceorganisatie van de landelijke kerk, en niet alleen voor de PGA maar ook voor andere gemeenten in de regio werken. Die spreken daarvoor, net als wij, een jaarcontract af: er wordt een aantal uren begroot en naar gebruikte uren afgerekend. In de afgelopen jaren ging dit bij de PGA telkens om zo’n € 100.000.
Bij toenemende kosten (in 2023 stijgt het uurtarief bij het KKA met zo’n 10 %) en afnemend ledenaantal vormt deze kostenpost een steeds grotere belasting voor onze gemeente. Een initiatiefgroep onderzoekt daarom mogelijkheden om als stevige bezuiniging een deel van de taken van het KKA over te laten nemen door vrijwilligers. In eerste instantie wordt gekeken naar het overhevelen van de grootste taak voor het KKA, de ledenadministratie. Gedachte is dat het mogelijk moet zijn met behulp van de systemen die nu door het KKA gehanteerd worden eenzelfde mate van dienstbetoon te realiseren voor de PGA, maar dan geleverd door vrijwilligers. De groep heeft ‘groen licht’ gekregen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad en vertrouwt erop dat deze omschakeling in het voorjaar kan plaatsvinden!
Wij houden u in de komende maanden op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Wilt u meer weten van dit project, wendt u zich dan gerust tot de leden van de initiatiefgroep: Dick Appels, Erica Bos, Nicole van Doesburg, Reijer Eelman, Marijke Gerritsen, Piet Rosseel, Tanja Verburgt en Otte van Zanden.

PERKI wordt kerk

Al vele jaren is de Indonesische gemeente PERKI medegebruiker van ons kerkgebouw. De onderlinge verstandhouding is altijd hartelijk en goed geweest en kwam/komt o.a. tot uiting in de jaarlijkse gezamenlijke dienst Segi Empat.
PERKI werd opgericht in 1930 als een vereniging van christelijke studenten die vanuit het toenmalig Nederlands Indië in Nederland verbleven en studeerden. Hoewel het accent steeds meer op de kerkelijke activiteiten kwam te liggen, is PERKI tot nu toe formeel altijd een vereniging gebleven. Voor het kerkelijk deel van de activiteiten ‘leunde’ men op de bestaande kerken. Ambtsdragers werden daarom bevestigd onder verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente en zijn formeel ook lid van onze kerkenraad. Na 92 jaar kiest PERKI ervoor om ook kerkelijk op eigen benen te gaan staan en de vereniging om te zetten naar een kerkgenootschap. Op tweede kerstdag wordt deze gebeurtenis formeel bekrachtigd en gevierd in een kerkdienst in Den Haag. We feliciteren PERKI met deze belangrijke stap en wensen onze nieuwe zusterkerk dat zij gezegend en tot zegen mag zijn voor velen!
Overigens is over en weer ook uitgesproken dat e.e.a. geen verandering mag en zal betekenen voor de hartelijke en goede contacten in Arnhem-Zuid.

Pierre Eijgenraam

Beeld en geluid bij uitvaarten

Wij zijn heel blij met de vier mensen die bij toerbeurt beeld en geluid verzorgen bij de kerkdiensten (het ‘beamerteam’). Nog fijner zou zijn als nog een of twee anderen bij zouden komen. Echt urgent is echter het probleem dat alle leden van het team overdag werken; het is daardoor vaak onzeker of er iemand beschikbaar zal zijn om beeld en geluid te bedienen tijdens een uitvaartdienst in de kerk. Wie, o wie zou bereid zijn om zich op te laten leiden en bij uitvaarten (zondagen mogen natuurlijk ook) aan de knoppen te zitten? Of wie o wie heeft een creatief idee hoe we dit probleem kunnen oplossen?

Pierre Eijgenraam