Wiebe de Jager

Kansen voor het jeugdwerk

Op 22 maart jl. hadden de jeugdmedewerkers en de predikanten een beleidsavond over welke kansen we zien in het jeugdwerk van onze gemeente. Deze avond was een vervolg op de dag die we vorig jaar samen hadden. Beide keren werden we uitstekend begeleid door Hanna Oosterlee. De opkomst was erg goed. Tienerkerk, kinderdienst, kinderkring waren vertegenwoordigd en ook de beide predikanten en onze jeugdouderling waren er. We hebben onder leiding van Hanna in tweetallen en kleinere groepjes gepraat over wat wij de kinderen willen meegeven. Het was een inspirerende avond met een drietal praktische mogelijkheden die we zeker willen uitvoeren in onze kerk met de jeugd.