Wiebe de Jager

Beroeping predikant

Op 3 mei j.l. hielden we onze gemeentevergadering in verband met de beroeping van een nieuwe predikant. De voorzitter van de beroepingscommissie gaf een heldere samenvatting van de gevolgde procedure en werkwijze.  Aansluitend mochten we Mattijs Jonker en echtgenote Anneke verwelkomen. Nadat Mattijs zichzelf had voorgesteld was er gelegenheid om vragen te stellen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Daarna kon er gestemd worden. UItslag: 85 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. Dat betekent dat we Mattijs Jonker -met enthousiasme- willen beroepen als onze nieuwe predikant. Er geldt nog een termijn van 5 dagen waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de gevolgde procedure. Mocht u een bezwaar hebben, dan kunt u dat indienen bij dhr. Wiebe de Jager,  scriba van de wijkkerkenraad: scriba@pgarnhem-zuid.nl.

Als ook de Algemene Kerkenraad formeel heeft ingestemd, kan de beroepingsbrief worden overhandigd. Mattijs heeft daarna maximaal drie weken tijd om zijn besluit te nemen.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad Arnhem-Zuid

Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Dit motto staat ook in de flyer en brief die u binnenkort ontvangt. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?

Nu alvast ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Margriet Kok, diaconaal consulent

Groene tip van de week: duurzaam op weg!

Transport van mensen en goederen veroorzaakt flink wat CO-2 uitstoot. Als je fit genoeg bent, is lopen of fietsen bij lokale boodschappen en bezoekjes een goed alternatief. Bij langere reizen kun je natuurlijk gebruik maken van het openbaar vervoer of een huur- of deelauto, bijvoorbeeld van Greenwheels.

Velen van ons hebben na twee corona-jaren weer zin in vakantie. Dan kun je denken aan Bali, maar Bretagne, Berlijn en de Biesbosch hebben ook hun charme. Allemaal per trein goed te bereiken. Dat de internationale trein duurder uitpakt dan vliegen, ligt aan politieke keuzes om de luchtvaart te bevoordelen. Hier kun je bij verkiezingen invloed op uitoefenen.

En dan is er het wagenpark. Een elektrische auto gaat gepaard met minder uitstoot dan een benzineauto. Maar helaas wordt niet alle stroom duurzaam opgewekt. De batterijen zijn milieubelastend en de winning van de benodigde delfstoffen gaat met veel onrecht gepaard.

Tot slot is er het transport van spullen. Als je een pakketje via internet bestelt, kun je het laten bezorgen bij een pakketpunt in de buurt in plaats van thuis. Dan hoeft de bezorger minder ritten te maken. En het aantal retourzendingen tot een minimum beperken helpt ook.

Tot zover onze tips om duurzaam op weg te gaan!

Werkgroep duurzaamheid

Mantelzorgers

Op Eerste Pinksterdag zondag 5 juni is er weer aandacht voor de mantelzorgers in onze wijkgemeente. Wijwillen hen dan in het zonnetje zetten door hun een boeketje bloemen te geven. Weet u iemand die en bloemetje verdient? Meld dit bij Ed Hoek, 06 55056438 of Henk Afman, 0645164743.

Hemelvaartsdag 26 mei

8.00 uur: wandelen, start bij de kerk. 9.15 uur: ontbijt in de kerk; 10.00 uur: kerkdienst. Van harte welkom om mee te doen aan één of meer van de bovenstaande activiteiten! Opgave vooraf voor het ontbijt is gewenst, bij Pierre of bij Margriet Kok, jpeijgenraam@kpnmail.nl, 026-3519531 of margriet.kok.mk@gmail.com.

Samen Tafelen

Op 17 mei hebben we met de eetgroep Samen Tafelen een uitje naar de Pannenkoekboerderij de Steenen Kamer om gezellig met elkaar een heerlijke pannenkoek te eten. We verzamelen om 12.00 uur bij Pannenkoekboerderij de Steenen Kamer – Hannesstraatje 2  in Elderveld. U kunt u opgeven bij Ada de Bruin, tel 026-8484474 of bij Foekje Jezeer, tel 026-3817249. U kunt bij geen gehoor inspreken.

Hartelijke groet van de eetgroep Samen Tafelen

Kerkcafe op 13 mei

Zoals vorige week aangekondigd: op 13 mei bent u weer welkom in het ‘kerkcafe’. Spreker is Saskia Plantinga, zij komt vertellen over haar ervaringen als vrijwilliger in het Alzheimercafé. We beginnen om 20.00 uur in de kerk; voor inleiding, vragen en gesprek reserveren we ongeveer vijf kwartier, aansluitend is er gelegenheid om bij een drankje elkaar te ontmoeten en met de spreker of met elkaar nog wat na of bij te praten.

Open Kloosterdag

Op zondag 15 mei wordt er een Open Kloosterdag gehouden. 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Ook in Arnhem. Zusters, paters en broeders willen laten zien hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Op de site www.knr.nl staat welke kloosters open zijn, het programma, al dan niet aanmelden. Ik ga naar het klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg. Als je zin hebt om ook daar heen te gaan, laat het weten.

Margriet Kok margrietkok@pgarnhem-zuid.nl

Kerkelijk Bureau en KKA

In de nieuwe brief van 10 april jl. stond een artikel met als titel Kerkelijk bureau en KKA. Het betrof een oproep om i.v.m. kostenbesparing zo weinig mogelijk te bellen met het kantoor van de KKA, omdat een groot aantal vragen ook beantwoord kunnen worden door de eigen wijkkerkrentmeesters. Gebleken is dat niet iedereen weet wie die wijkkerkrentmeesters zijn en hoe ze te bereiken zijn. Om hier duidelijkheid in te verschaffen volgen onderstaand de namen en telefoonnummers van de wijkkerkrentmeesters:

Cees van Bruggen             026 3216460

Jaap van ’t Riet                  026 3271103

Nicole van Doesburg         026 3815389 (tevens wijkpenningmeester)

Reijer Eelman                    026 3817226 Wijkraad van kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters