Articles by Wiebe de Jager

Dienst in de Eusebius zondag 19 september om 10:15 uur

Komende zondag wordt er weer een dienst in de Eusebiuskerk gehouden. Voorgangers zijn deze zondag Ds. Elsje Pot en ds. Arjen Hiemstra. De dienst wordt gehouden in verbondenheid met de herdenkingen van de Slag om Arnhem die in deze periode worden gehouden. Naast Marius de Boer die het orgel bespeelt, zullen ook Martine Baar en Sanne van der Zee medewerking verlenen op klarinet.

Tijdens de dienst staan we stil bij de lezingen uit Psalm 139 en Marcus 9, 30-37. Psalm 139 gaat over God die ons ten diepste kent. Marcus 9 vertelt het verhaal van Jezus die met zijn leerlingen onderweg is naar Kafarnaüm. Tijdens de reis spreken zijn leerlingen over wie het belangrijkste is van hen, maar als Jezus hen vraagt waar ze het over hadden, zwijgen zijn leerlingen omdat ze zich schamen.

Mocht u aanwezig willen zijn bij de dienst, dan moet u zich in verband met de coronamaatregelen vooraf aanmelden. Ook kunnen er maar maximaal 100 kerkgangers de dienst bijwonen. Aanmelding kan plaatsvinden door een e-mail te sturen aan Marijke Gerritsen (f.gerritsen24@upcmail.nl) of door te bellen op vrijdag tussen 19:00 uur en 20:00  uur op  telefoonnummer 06-53514056.

Vanuit de Eusebiuskerk is helaas geen beeld- of geluidsuitzending mogelijk.

Vredesweek

Zondag 19 september begint de vredesweek met als thema ‘inclusief samenleven’.
We zijn gewend om in deze week een oecumenische viering te houden; vanwege de onzekerheid over coronamaatregelen is dat dit keer niet gelukt. Wel zal de kerkdienst van volgende week aandacht aan het thema worden besteed.

Gewoon gaan! – Klimaatpelgrimstocht

Leden van de werkgroep duurzaamheid van de Salvatorkerk lopen op 2 oktober een etappe mee met de internationale klimaatpelgrimstocht, die van 30 september tot en met 11 oktober door Nederland loopt. Internationale pelgrims vragen hiermee aandacht voor het klimaat. Het Nederlandse deel van deze pelgrimstocht loopt van Enschede naar IJmuiden. Het wordt georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie, samen met plaatselijke kerken, onder het motto: ‘Gewoon gaan!’

De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow bij de 26e Wereldklimaatconferentie. Daar zullen de pelgrims een petitie aanbieden met een oproep om daadkrachtig te handelen zodat klimaatdoelen gehaald worden. Speciaal wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van klimaatverandering voor de allerarmsten op onze planeet.

Werkgroep duurzaamheid

Foto’s van het gemeentefeest

Wat een mooi weekend was het in de Salvatorkerk: goed georganiseerd, lekker eten, mooie kerkdienst. Van dit alles hebben Jan van de Lagemaat (zaterdag en zondag) en Henny Kalisvaart (zaterdag) een groot aantal foto’s gemaakt. Deze zullen in een boek ‘geplakt’ worden dat later in de kerk ter inzage zal liggen. Een deel van de foto’s staan in een digitaal album, klik hierop:  https://myalbum.com/album/Z8q9xnVTTkRp   Veel plezier bij de terugblik.

Henny Kalisvaart.

Een geslaagd feestweekend

Lieve mensen, wat was het een geweldig feest afgelopen weekend! Heel veel dank hiervoor aan het organiserend comité! Daar hebben heel wat uren werk ingezeten. Er waren veel mensen, het eten was heerlijk en bovendien werd er door een aantal mensen een prachtig lied gezongen, als bedankje voor mijn bijna 20 jaar predikant zijn in Arnhem-Zuid. Bovendien ontving ik de liturgische bloemschikking van zondag! Ik heb zeer genoten en een heleboel mensen gesproken! In Steenderen heb ik het goed naar mijn zin, maar de protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid blijft een speciaal plekje houden.

Hartelijke groeten voor u allemaal,
Hubertien Oostdijk

Kinderdienst XL

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kinderdienst.jpg

Vanaf zondag 12 september starten we in de Salvatorkerk met de Kinderdienst XL. Eén keer per maand en op bijzondere zondagen is er tijdens de kerkdienst een speciale kinderdienst. De leiding organiseert een gezellig, leerzaam en creatief uurtje voor basisschoolkinderen. Aan het begin en eind van de dienst gaan we naar de kerk, waar het programma dan op kinderen is afgestemd.

De kinderdiensten XL staan gepland op 12-09, 03-10, 07-11, 28-11, 25-12. Ook op andere zondagen zijn kinderen welkom en is er iemand van de leiding aanwezig.

Groetjes van de leiding van de kinderdienst.

Bezige bijen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bezige-bijen.jpg

Zaterdag 4 september streek het Ruimtekoersfestival in Malburgen neer. Kinderen uit kerk en buurt hielpen mee met een insectenhotel bij de Salvatorkerk. Enthousiaste medewerkers van Natuurcentrum Arnhem en Ruimtekoers assisteerden hen. Doel van het insectenhotel is solitaire bijen en vlinders aan te trekken, die te lijden hebben onder de teloorgang van de biodiversiteit. Zij zijn belangrijk voor de bevruchting van bloemen en planten. Als werkgroep duurzaamheid willen wij iedereen die zich de afgelopen weken voor dit mooie project heeft ingezet, daarvoor hartelijk bedanken. Ons Salvator-bijenhotel valt te bewonderen aan de meest zuidelijke muur van de kerk. Neem na de dienst gerust een kijkje!

Werkgroep Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hoe duurzaam leven we eigenlijk en waarom zouden we duurzaam leven? Kunnen we de aandacht voor het milieu, het klimaat, onze leefomgeving ook in een bredere context plaatsen en zo ja welke?
In 2019 verscheen ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Zij is onderzoeker, predikant en communicatieadviseur en in haar boek stelt zij, dat we ons ook in ons gelovig denken minder als consumenten moeten gedragen. Zij schetst het denken over de natuur in het verleden, de bijbel en bespreekt teksten van Nederlandse en andere ecotheologen.
Een boeiend boek, dat niet voor niets is uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019.
Er zijn 6 bijeenkomsten vastgelegd, de eerste keer leest iedereen tot en met bladzijde 48.

Data: 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 17 november, 1 december en 15 december.
Tijd: 19:45 t/m 21:45 Locatie: Rozet 3.09.

Begeleiding en aanmelden bij Elsje Pot: elsje.pot@pgarnhem.nl

Kraam aan de Markt weer op gang

De eerste twee weken van de Kraam aan de Markt zijn weer geweest. We hadden gelukkig mooi weer. Ook goed om te merken dat mensen ons meteen weer vonden. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten.

We mogen ook weer een nieuwe vrijwilliger verwelkomen (Lidy Slootweg)  en daar zijn we blij mee. Onze groep blijft kwetsbaar (leeftijd en aantal) en dan is het fijn dat we aanvulling krijgen.

Het is wel opletten dat we de ruimte houden zodat we (ook buiten ) voldoende afstand kunne houden en tegelijkertijd wel kunnen zorgen dat we in goed e sfeer onze gesprekken kunnen hebben.

We zijn blij weer te zijn begonnen en ieder is dan ook van harte welkom

Hartelijke groet namens alle medewerkers
Henk Seinen

Stand van zaken noodhulpactie Haïti

Op zondag 29 augustus was er een noodhulpactie voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De opbrengst van de collectes in de kerken was 441,76 euro. Tot nu toe is 550 euro overgemaakt naar het rekeningnummer van de diaconie. Overmaken kan nog: het rekeningnummer is: NL 43 RABO 0373 7369 83  t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Haïti.

12