Wiebe de Jager

Koffieochtend

Wist u dat er ook in de vakantieperiode elke dinsdag een gezellige koffieochtend is in de Salvatorkerk? Kom gerust eens binnen voor een lekker kopje koffie. U bent elke dinsdagochtend van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur. Helpt u al mee doppen voor de Aktie Hulphond te sparen? Alle plastic doppen van flessen, pakken drinken, plastic deksels van potten pindakaas e.d. zijn welkom, mits schoon. U kunt ze op de koffieochtend inleveren. Tot dinsdagochtend op de koffie.

Ben en Gerrie Elzinga

Stukken van gebruikte kaarsen gezocht…

….voor één van onze gemeenteleden, die ze smelt  er mooie nieuwe kaarsen van maakt. In de hal van de kerk staat een mand waarin deze stukken kaarsen verzameld worden.

Bericht over de kerktuin    

Van harte willen wij iedereen bedanken die eerder deze zomer reageerde op onze oproep voor ideeën over de kerktuin. Het deed ons goed om zoveel mooie suggesties te ontvangen. Ook was het zinvol enkele bedenkingen over veiligheid en haalbaarheid te vernemen. De genoemde suggesties overstijgen de taakstelling en zeggenschap van de werkgroep duurzaamheid. Naast ideeën over biodiversiteit en passende beplanting, zitten er ideeën bij die het kinder- en jongerenwerk van onze gemeente betreffen, ideeën die raken aan onze samenwerking met de gemeente Arnhem en de Groene Route Malburgen, en ideeën die gaan over de relatie van onze gemeente met buurtbewoners. Wij hebben daarom de genoemde ideeën doorgegeven aan de voorzitter van de wijkkerkenraad en de wijkkerkrentmeesters. Zij hebben aangegeven van harte bereid te zijn te kijken hoe de genoemde ideeën de komende tijd kunnen worden omgesmeed tot een samenhangend, breed gedragen plan. Wordt vervolgd dus!

Werkgroep Duurzaamheid

Woonruimte gezocht

Met spoed op zoek naar woonruimte voor Bahar Golsan. Bahar is een lieve Iraanse, jonge dame van 32 jaar die al heel goed Nederlands spreekt. Wekelijks komt zij in een protestante kerkdienst. Nadat zij Nederlands staatsburger werd, gaf onze overheid haar een woning in Hummelo (Achterhoek). Er komt er twee keer per dag een bus en naast een Spar-winkeltje is er niets. Zij begint een studie in Arnhem en Nijmegen en daarom zit zij erg omhoog. Ze zou heel graag van woning willen ruilen zodat ze een stuk centraler woont. Maar met een kamer of een chalet zou ze ook al erg tevreden zijn. U kunt mij berichten als u iets hebt of weet, of haar rechtstreeks per mail een bericht sturen: bahargolshan70@gmail.com. Laten we naar elkaar omzien! Met vriendelijke groet, 

Rienus Muilwijk, Kesteren, 06-50491864

Oud papier spekt de wijkkas! Helpt u mee?

Een aantal vrijwilligers gaat eenmaal per maand in Rijkerswoerd oud papier en karton ophalen. Per keer zijn er 11 mensen nodig, maar we hebben een groep van 16 vrijwilligers, dus dat houdt niet over. Als we niet met 11 mensen kunnen aantreden, gaan PreZero en Afvalbeheer Arnhem met hun eigen organisatie de ophaaltaak uitvoeren. De opbrengst gaat dan helaas aan onze neus voorbij: ongeveer €1500! We zouden er daarom nog wat vrijwilligers bij willen hebben. Het werk is niet zwaar of moeilijk: je haakt de blauwe bakken aan de wagen en zet ze leeg weer terug. Helpt u mee?

Bas Buizer, 026-3233169, basbuizer@hetnet.nl

Vredesweek 2022: 17-25 september

Het thema van de Vredesweek is: ‘Generatie Vrede’. Met al het geweld en oorlog die er in de wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil steeds uitgedaagd om zich in te zetten voor vrede. In de kerken bidden wij om vrede. Het programma van de Vredesweek kunt u vinden op www.doopsgezindenarnhem.nl/nieuws . In veel andere kerken worden activiteiten georganiseerd. Voor algemene informatie over de Vredesweek kan men terecht op de website: www.vredesweek.nl

Alpha-cursus

Op dinsdag 27 september start er in de Emmaüskapel weer een Alpha-cursus. Er staan 7 avonden en 1 zaterdag gepland. Op Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Er wordt gewerkt in kleine groepen en begonnen met een maaltijd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911.

Walking Dinner op 7 oktober

Op vrijdagavond 7 oktober bent u van harte uitgenodigd voor het Walking Dinner. Hét moment om nieuwe contacten te leggen met gemeenteleden onder het genot van een heerlijke maaltijd. Tijdens het Walking Dinner krijgt een aantal gemeenteleden de kans hun kookkunsten te demonstreren aan een kleine groep gastgemeenteleden. De gast-gemeenteleden schuiven aan tafel op 3 verschillende adressen, 1 adres per voorgerecht, nagerecht en dessert. Zo kunt u elkaar op ongedwongen manier zowel sociaal als culinair leren kennen. Bent u enthousiast geworden? Schrijf het dan alvast in uw agenda. Verder zijn we alvast op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om tijdens het Walking Dinner te koken. U kunt zich opgeven bij Dick van Diggelen (dickvandiggelen@gmail.com). Meer details volgen in een volgend bericht in De Nieuwe Brief.

Het Walking Dinner team: Dick van Diggelen, Ingrid de Jonge, Geertruida van Harten, Pieter de Visser

Startzondag

Zoals jullie weten is onze startdag op zondag 18 september. Wij willen voor de liefhebbers een spel gaan spelen, nl. ‘Vossenjacht’. Hiervoor hebben we ‘Vossen’ nodig. Vind je het leuk om als vos mee te doen, dan graag opgeven bij Ed Hoek, tel. 06-55056438 of bij Nicole van Doesburg, tel. 026-3815389

Bloemendienst.

Zoals u hebt kunnen lezen zijn wij vorige week zondag 7 augustus weer gestart met het wegbrengen van de bloemen door gemeenteleden. Degene die hebben aangegeven dit te willen doen, hebben inmiddels het rooster en adressenlijst van de deelnemers thuisgestuurd gekregen. Dus let goed op wanneer u aan de beurt bent en mocht u die zondag niet kunnen, ruil dan met iemand anders. 
Voor het wegbrengen van de bloemen kunt u zich melden bij de dienstdoende diaken.

12