Ingebruikname

In 2014 schreef Paul van Lunteren, gemeentelid en historicus, voor Kerkperspectief een lang artikel over de geschiedenis van protestants Arnhem-Zuid. Hier enkele fragmenten uit zijn verhaal.

In de jaren 70 groeide Arnhem-Zuid als een kool. Het waren de jaren waarin de wijken Eimersweide, Vredenburg en Elderveld ontstonden. De gereformeerde Zuiderwijk rondom de Salvatorkerk groeide gelijktijdig mee, maar de wijkkerkenraad had moeite om ouderlingen voor de nieuwe wijkdelen te vinden.

Met de gemeentelijke uitbreiding in Elderveld werd ook het plan opgevat om een tweede vierplek binnen de Zuiderwijk te creëren. In de zomer van 1974 werd een overeenkomst bereikt met de Elderveldschool aan de Delftweg. Elke zondag kon hier in de ochtend om 9.00 uur een kerkdienst worden gehouden. De allereerste dienst, met ds. Weijland als voorganger, vond plaats op 15 september 1974. Tegelijkertijd met het instellen van deze tweede vierplek, werd door de Gereformeerde Kerk in Arnhem ook gekeken naar de mogelijkheden tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. De wijken van Elderveld en De Laar bleven immers groeien.

Aanvankelijk was de vraag nog aan de orde geweest of er niet in samenwerking met de hervormden en de katholieken nieuwbouw kon worden uitgevoerd. Hierover werd onder meer gesproken in de commissie Kerkelijk Overleg Malburgen (KOM), waarin de drie denominaties zitting hadden. Structurele problemen tussen de hervormden en de katholieken maakten deze optie onmogelijk.

Architectenbureau Rotshuizen – Dekker – Melser – Van Wely B.V. uit Arnhem werd aangetrokken om het gebouw te ontwerpen. Officieel is De Kandelaar, zoals het nieuwe gebouw al snel zou gaan heten, geen kerkgebouw. Er is immers geen vaste kerkzaal in te vinden. De Kandelaar werd nadrukkelijk een kerkelijk centrum: een veelvoud van zalen rondom een centrale hal.

Gereformeerde gemeenteleden die woonachtig waren in Elderveld of De Laar werden gestimuleerd om bij te dragen aan het nieuwe bouwwerk, waarvan het de bedoeling was dat het te zijner tijd ‘hun’ gebouw zou worden.

De ingebruikname vond plaats op zondag 21 december 1975 met een kerkdienst om 19.00 uur. Voorganger in deze viering was ds. Houtman. De eerste keer dat het Heilig Avondmaal in De Kandelaar werd gevierd was op zondag 11 januari 1976 met als voorganger ds. E.J. Wassink. De officiële opening van De Kandelaar vond later in het jaar plaats. Op dinsdag 18 mei 1976 vond om 20.00 uur een kerkdienst plaats, waarin ds. Houtman voorging. De Commissie van Beheer droeg toen het nieuwe gebouw over aan de Kerkenraad Algemene Zaken. Bij die gelegenheid werd tevens een nieuwe wijk geformeerd: Elden- Elderveld – De Kandelaar. Vanaf mei 1976 waren er in Arnhem-Zuid dus twee gereformeerde wijkgemeenten: de ‘oude’ Zuiderwijk en de ‘nieuwe’ Elderveldwijk.