Segi Empat

Segi Empat betekent vier hoeken, eigenlijk zijn het vier deelnemers.

Drie deelnemers komen uit de Indonesische kerken, Molukse gemeente KJPIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem Gelderland (PERKI), de vierde is de protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid.

De KJPIN en de PERKI (www.perki-nl.org) kerken al vele jaren in de Salvatorkerk, de GKIN (www.gkin.org) kerkt in de Kruiskerk. Deze vier samenwerkende kerken houden eens per jaar, op de laatste zondag van oktober hun gezamenlijke kerkdienst. Dat doen zij al sinds het jaar 1996.

Een werkgroep bereidt de diensten voor en beurtelings is één van de kerkgenootschappen de eerstverantwoordelijke voor de dienst; deze levert de predikant en de ouderling van dienst.

Deze diensten zijn tweetalig: Indonesisch en Nederlands.

Aan deze diensten wordt medewerking verleend door de Cantorij Arnhem-Zuid, andere koren of gospelgroepen en vaak ook door een Angklung orkest. Zo komt de veelkleurigheid van de verschillende kerkgenootschappen in deze dienst tot uiting.