Wijkraad

De zogeheten Wijkraad van Kerkrentmeesters zorgt  o.a. voor het beheer van de kerkgebouwen. De predikanten zijn in dienst van de Protestantse Gemeente  Arnhem, het stedelijk orgaan, en worden verdeeld over de wijken en het algemene, stedelijke kerkenwerk.

De wijkraad heeft daarnaast de verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie, voor de wijkkas, het onderhoud van de kerkgebouwen en de tuinen, het aansturen van de kosters en het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans. Dit zijn onze wijkkerkrentmeesters:

  • Cees van Bruggen             026 3216460
  • Jaap van ’t Riet                  026 3271103
  • Nicole van Doesburg        026 3815389 (tevens wijkpenningmeester)
  • Reijer Eelman                    026 3817226

Actie Kerkbalans

Deze actie wordt jaarlijks in januari gehouden. De leden van de kerk worden dan aangeschreven en gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen. Gemeenteleden worden, via post of via vrijwilligers die bij ze langskomen, gevraagd of zij dat betreffende jaar weer mee willen doen aan deze geldwervingsactie, die van groot belang is voor het voortbestaan van de kerk. Gemeenteleden worden op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven op grond waarvan zij zelf kunnen bepalen hoeveel zij dat betreffende jaar willen of kunnen bijdragen. Geld is weliswaar niet het belangrijkste, maar het is wel een voorwaarde om ervoor te kunnen zorgen dat kerkgebouwen in stand blijven, predikanten, kerkelijk werkers en kosters  kunnen worden aangesteld en dat de kerk haar werk kan doen.