Kerkhof Elden

De Stichting Protestants kerkhof Elden stelt zich momenteel tot doel (ex)inwoners van Elden de mogelijkheid te bieden begraven te worden op het kerkhof waar ook hun (groot)ouders en andere familieleden begraven liggen. Een kerkelijke binding met Elden is uitgangspunt. In Elden ligt ook een RK-kerkhof, waar inwoners met een RK-binding met Elden begraven kunnen worden.

Graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van telkens tien jaar. In verband met de grondwaterstand kan maar één laag diep begraven worden. Een echtpaar moet derhalve twee aaneengesloten graven kopen als men bij elkaar begraven wil worden. Een deel van de graven heeft een historische waarde, waardoor er slechts beperkt geruimd kan worden. Er is een ruimingsplan in voorbereiding met als oogmerk ruimte te creëren op het oude gedeelte van het kerkhof.

In 2012 is het kerkhof uitgebreid, zodat er plaats is gekomen voor 220 nieuwe graven. Met de uitbreiding heeft het bestuur zich beraden over een ruimer toelatingsbeleid. Het bestuur heeft besloten een Protestants kerkhof te blijven i.p.v. een algemeen kerkhof te worden.

Leden van de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid, leden van de Hervormde gemeente De Rank en leden van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeenschap (mede-gebruiker van de Bonifatiuskerk) kunnen, indien zij dat wensen, begraven worden (of een urn laten plaatsen) op het Protestants kerkhof gelegen aan de Huissensedijk te Elden.

Voor deze laatste groep geldt de beperking dat er ruimte en capaciteit moet zijn. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Er is één beheerder en gezien al het werk dat begraven met zich meebrengt hebben we een capaciteit van maximaal twaalf begrafenissen per jaar. Momenteel vinden er circa zeven begrafenissen plaats binnen de huidige doelgroep, zodat er ruimte overblijft voor maximaal vijf begrafenissen per jaar ten behoeve van andere kerkgenootschappen.

R. Eelman, secretaris Stichting Protestants kerkhof Elden
p/a Kerkewei 8, 6843 ZS Arnhem
tel: 026 3817226.