Kerkhof Elden

Het doel van de Stichting Protestants Kerkhof Elden is het in stand houden van de mogelijkheid om een grafrecht te verkrijgen op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk te Elden. Deze mogelijkheid wordt geboden aan iedereen, die er aan hecht op dit kerkhof te worden begraven dan wel te worden bijgezet. Er zijn graven beschikbaar voor hen die in Elden geboren zijn. Daarnaast voor hen die betrokken zijn bij één van de volgende kerken: leden van de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid, leden van de Hervormde gemeente De Rank en leden van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente (die voor hun kerkdiensten gebruik maken van de Bonifatiuskerk).

Degenen die oorspronkelijk uit Elden afkomstig zijn of van wie een familielid op het kerkhof begraven
is, respectievelijk van wie een urn is bijgezet kunnen na overleg met het bestuur de mogelijkheid
krijgen om te worden begraven op dit kerkhof.

Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor het beheer van het kerkhof. Het kerkhof valt onder de
verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Arnhem.

Voor informatie kunt u terecht bij de heer R. Eelman, secretaris van de Stichting Protestants Kerkhof
Elden. Telefoon 026-3817226.

Voor het verkrijgen van een grafrecht op dit kerkhof, kunt u contact opnemen met de beheerder van
het kerkhof, de heer H. Ramaker. Telefoon 026-3810205. Op het moment van overlijden neemt de
begrafenisondernemer contact op met de beheerder.