Herinnering De Kandelaar

Bij het afscheid van ons kerkgebouw De Kandelaar is een prachtig herinneringsboek samengesteld van maar liefst 48 pagina’s. Het zit barstensvol, vaak heel persoonlijke, herinneringen. Wie dat allemaal wil lezen moet zeker een exemplaar op de kop tikken. Het boekje is gratis verkrijgbaar, maar een gift ter bestrijding van de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag: 3 tot 5 euro per boekje. Er zal in de kerk een mandje aanwezig zijn, waarin uw bijdrage kan worden gedeponeerd, maar overmaken naar de wijkkas is uiteraard ook mogelijk! Banknummer: NL84 INGB 0003 0683 64 t.n.v. Wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid, onder vermelding van: ‘Boekje De Kandelaar’.

Het boekje zal uiteraard in de Salvatorkerk verkrijgbaar zijn voor iedere geïnteresseerde. Bestellen kan ook:  jpeijgenraam@kpnmail.nl of telefoon 026-3519531.

In de submenu’s is nog enige historische informatie terug te vinden.