Organisatie pastoraat

Onze wijkgemeente is ontstaan door de fusie van verschillende ‘bloedgroepen’. Dat is nog zichtbaar in de manier waarop het pastoraat in onze gemeente is georganiseerd.

In het wijkdeel rond de Salvatorkerk is de werkgroep Omzien Naar Elkaar verantwoordelijk voor de organisatie van het pastoraal bezoekwerk. De werkgroep coördineert de verschillende bezoekactiviteiten, evalueert en zwengelt nieuwe initiatieven aan.

Contactpersonen: Alie Brandwijk en Pierre Eijgenraam

Rond de Kandelaar zijn er in de meeste wijken contactpersonen die mensen bezoeken. Actie Kerkbalans en/of uitnodigingen voor gemeenteactiviteiten.

Tussen de wijken bestaan grote verschillen; in de ene wijk zijn meer vrijwilligers actief dan in andere wijken, maar er wordt de mensen wel bekend gemaakt bij wie ze terecht kunnen bij vragen of als ze behoefte aan bezoek hebben.

Maar u kunt ook te allen tijde contact opnemen met de predikant.