Organisatie pastoraat

Het pastoraat in onze wijkgemeente wordt gecoördineerd door de werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’. De werkgroep koppelt bezoekvrijwilligers aan mensen die om wat voor reden dan ook incidenteel of regelmatig aandacht vanuit de kerk vragen. Ook nieuwkomers in de gemeente krijgen bezoek, als zij dit wensen. Voor oudere gemeenteleden is er een bloemetje en een bezoek wanneer zij een lustrumleeftijd of een huwelijksjubileum vieren.

Vanwege de grootte van de gemeente is het voor de predikanten helaas onmogelijk om met alle gemeenteleden contact te onderhouden. Maar ieder die dat wenst kan altijd een beroep op hen doen voor een goed gesprek, een luisterend oor, een gebed of een zegen.

De twee wijkpredikanten zijn elk voor een deel van Arnhem-Zuid als eerste aanspreekbaar. Mattijs Jonker is verantwoordelijk voor de wijken Elden, Elderveld, de Schuytgraaf, Malburgen-West en Meinerswijk. Pierre Eijgenraam is verantwoordelijk voor de overige wijken: Malburgen-Oost/ Immerloo/ Duifje/ Eimersweide, Vredenburg/ Holthuizen/ Kronenburg/ Rijkerswoerd en de Laar West en Oost.

Waar nodig of om goede redenen gewenst, vervangen de wijkpredikanten elkaar.

Contactpersonen: Alie Brandwijk (voorzitter van de werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’) en de beide predikanten