Vrije collecten

De diaconie heeft voor de acht vrije collectes in 2019 gekozen voor: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind: een klein dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Hier wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, die vanwege complexe problemen niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. Samen wonen zij met hun gezinshuisouders in een eigen woning in het jeugddorp; dit biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze stichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen.