Vrije collecten

De 8 vrije collectes worden in 2021 twee weken voor de datum van deze collecte vastgesteld en in de Nieuwe brief vermeld.
De bestemming van deze collectes zal worden gebruikt voor acute Noodhulp of een project wat wij willen steunen als diaconie gezien hun
problematische situatie.