Vrije collecten

De acht vrije collectes per jaar worden twee weken voor de datum van deze collecte vastgesteld en in de Nieuwe brief vermeld.
De bestemming van deze collectes zal worden gebruikt voor acute Noodhulp of een project wat wij willen steunen als diaconie gezien hun problematische situatie.