Vrije collecten

Voor wat betreft de acht vrije collectes is gekozen voor: noodhulp in vergeten land. De Centraal – Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking van 4,6 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkel ijke netwerk ACT Alliance. Meer dan een half miljoen mensen zijn naar buurlanden gevlucht. En meer dan 620.000 mensen zijn op de vlucht in eigen land. Deze vergeten mensen hebben onze steun hard nodig!