Articles by Hans

Verbouwing Salvatorkerk

Het heeft lang geduurd, maar we gaan ervan uit dat de offerte voor de verbouwing nu voldoende duidelijk is om voor advies voor te leggen aan het stedelijke College van Kerkrentmeesters. Dit college adviseert de Algemene Kerkenraad.

De Algemene Kerkenraad heeft op 18 december besloten dat het College van Kerkrentmeesters het besluit kan nemen over het van start gaan van de verbouwing. Verwacht wordt dat het College dit besluit in januari 2020 zal nemen. Zodra er meer bekend is, zullen we u uiteraard informeren

Stagiairs

Twee stagiaires zijn de komende tijd actief: Bart zal zijn stage voornamelijk in Arnhem-Zuid doen en Margriet vooral in Noord.

In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!

Oproep: samen over naar een nieuwe kerk

Als alles volgens plan verloopt zullen we in (september?) 2020 een verbouwde Salvatorkerk betrekken. Dat betekent voor ons allemaal een nieuw begin, maar ook een afscheid. De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ neemt het initiatief om aan beide goed vorm te geven. We denken bv. aan een boekje, een afscheidsdienst in De Kandelaar en een feestelijke start in de vernieuwde kerk, waarbij we ook buurtbewoners willen betrekken. Misschien hebt u nog wel andere ideeën of wilt u meehelpen e.e.a. te organiseren? Graag melden bij één van de predikanten.

Gedenksteen

Tussen maart 1941 en oktober 1942 hebben in ‘huize Voorburg’, Drielsedijk 1, in Elden 33 Palestina-pioniers gewoond. Zij waren van plan om naar Palestina te emigreren. Maar tijdens een razzia zijn ze opgepakt. Twaalf van hen hebben de concentratiekampen niet overleefd. Voor die twaalf is deze week een gedenksteen onthuld door de Opperrabbijn tegenover ‘huize Voorburg’. Namens de kerk ben ik bij de onthulling aanwezig geweest.

Hubertien Oostdijk