Hans

Groen idee van de week: op zoek naar inspiratie…

Het kan fijn zijn te weten dat je niet de enige bent, die vanuit het geloof bezig is met zorg om de schepping. Je kunt je laten inspireren door tal van duurzame initiatieven vanuit christelijke achtergrond.

Mooie voorbeelden zijn te vinden op deze websites:

www.groenekerken.nl | www.michanederland.nl | www.kerkenmilieu.nl | www.genoegomteleven.nl | www.tearfund.nl

Wie liever een boek leest, kan, om een paar voorbeelden te noemen, inspiratie putten uit:

Trees van Montfoort: Groene Theologie. | Sam Janse: Eenvoudig Leven. | Matthias Olthaar en Paul Schenderling: Genoeg om te leven.

Werkgroep Duurzaamheid

Zes bijeenkomsten rouwverwerking

Sinds september begeleid ik samen met Anita Coenraads van de Eusebiusparochie en Thea Beekman bijeenkomsten rond rouwverwerking in de Emmaüskapel in Arnhem-Zuid. In januari 2022 zal er een nieuwe groep starten. Als iemand overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. In zo’n situatie weet je niet altijd wat je moet doen. In het begin luisteren de mensen, maar na verloop van tijd wordt dat minder. Sommigen zeggen na een jaar: ‘Je moet er maar overheen zijn!’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch moet je verder en dat wil je ook.

Daarom zijn er zes bijeenkomsten rond rouwverwerking, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een heel goede vriend. Misschien was het pas, maar het kan ook wat langer geleden zijn. Verder gaan is een hele kunst. Het kan prettig zijn om daar met lotgenoten, onder begeleiding over te praten. Met respect voor ieders verhaal. Je kunt leren van elkaar.

Wanneer: Maandagmorgen van 10:00 tot ongeveer 11:30 uur

Waar: Emmaüskapel, Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem

Voor wie: Voor iedereen, mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging.

Nadere informatie en aanmelding: graag zo spoedig mogelijk telefonisch bij één van de onderstaande personen.

Begeleiders: Anita Coenraads 061518991, Thea Beekman 06-54357668 of Arjen Hiemstra 06-40180910.

Noodoproep vanuit de redactie van Kerkperspectief

Hier wil ik een noodoproep plaatsen voor minimaal twee nieuwe redactieleden voor Kerkperspectief. Onze redactie opereert nu op een te smalle basis en we zitten dringend te springen om nieuwe vrijwillige redactieleden en freelance fotografen. Om het bijbels uit te drukken `Kom over en help ons!` De nood is echt hoog! Wij wensen u goede kerstdagen en jaarwisseling. Alle goeds voor 2022 toegewenst!

Vriendelijke groet, mede namens de redactie, Rita Hop

Vanaf heden: NBV21

Misschien hebt u al wel ergens gehoord of gelezen dat er een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 is verschenen… ‘Nu al?’ zult u misschien denken, ‘met de vertaling uit 1951 hebben we meer dan een halve eeuw voort gekund!’ Dat klopt, maar in onze tijd gaat nu eenmaal alles sneller, en we zijn toch alweer zeventien jaar verder sinds het verschijnen van de NBV 2004. In de nieuwe versie zijn allerlei grotere en kleinere verbeteringen aangebracht, met als belangrijkste kenmerk misschien wel dat de NBV21 iets minder ‘interpreterend’ is. De NBV2004 was sterk gericht op verstaanbare, hedendaagse taal en probeerde soms te zeer ‘hetzelfde in andere woorden te zeggen’. De NBV21 blijft weer iets dichter bij de ‘grondteksten’, en dat lijkt mij persoonlijk een goede zaak. Men kondigt aan dat dit de definitieve versie is, niet alleen van het jaar ’21, maar ook voor de hele 21ste eeuw. Dat lijkt mij dan weer wat àl te optimistisch, maar we zullen zien… Voorlopig hebben we in elk geval besloten om voor onze kerkdiensten de NBV21 te gaan gebruiken.

Oppas gevraagd!!

Graag wil ik uw speciale aandacht vragen voor het volgende: het oppas-team is dringend op zoek naar uitbreiding/versterking! De situatie is nu zodanig dat we niet wekelijks oppas kunnen aanbieden, doordat we met een veel te klein clubje zijn. Daardoor schieten we tekort, want ouders, opa’s en oma’s moeten, wanneer zij ’n kerkdienst willen bijwonen, altijd van oppas-aanbod gebruik kunnen maken! (ook al is het zo dat er niet altijd kleintjes aanwezig zijn, tóch hoort er iemand voor hen klaar te staan, want ze kunnen wèl komen. En dan is ’t erg onprettig voor (groot) ouder en kind als er niemand voor hen is.)

Lijkt het u leuk/fijn om ’n paar keer per jaar op te passen op de kleintjes (0 t/m 3 jr) laat u het dan weten. U kunt zich melden bij: Desirée van de Pol, jeugdouderling, bendeesmepo@hotmail.com of bij Kees Oostdijk, coördinator oppasteam, kees.c.oostdijk@gmail.com Tevens zijn wij op zoek naar ’n nieuwe coördinator voor het oppasteam, o.a. voor het opstellen van roosters. We hopen op veel aanmeldingen!

Engelen in de kerk

Jan de Bruin, lid van onze wijkgemeente, is al vanaf zijn jeugd gefascineerd door engelen. Hij heeft thuis een grote verzameling engelen bijeengebracht, maar schildert ze ook zelf. Enkele van die engelen zijn naar onze kerk gevlogen en zullen daar tot en met kerstmis blijven. Misschien hebt u ook nog wel een mooie engel thuis? Het zou mooi  zijn als ons engelenkoor in de komende weken nog wat kan aangroeien. We vinden er wel een plekje voor!

Zingen in de kerk

Enige tijd geleden hebben we de samenzang in de kerk weer in ere hersteld; wel met een beperking tot maximaal zes verzen per dienst. Een voorwaarde was daarbij dat de buitendeuren van de kerk open moesten blijven omwille van de ventilatie. Wist u trouwens dat er allerlei modellen en formules zijn om dat uit te rekenen? We doen zoiets -anders dan wel eens gedacht wordt- niet zomaar! Nu het kouder wordt is dat laatste niet meer vol te houden; bovendien is zes verzen in de Advents- en Kersttijd wel wat erg mager. Voor de komende tijd hebben we daarom afgesproken dat er weer een voorzanger zal zijn en dat de gemeente alleen het laatste vers kan meezingen. U krijgt daar wel een verwarmde kerk voor terug. Natuurlijk blijven al deze maatregelen voor niemand leuk, maar we hopen op uw begrip!

                                                                                                   Namens de kerkenraad, Pierre Eijgenraam

Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een kerstgift geven. Van een aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar er zijn vast ook gemeenteleden waarvan wij dit niet weten. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, meld dit dan aan Ed Hoek, 06 5505643 of Mimi Averesch, 06 40093436.

Symbolisch bloemschikken 2021

Dit jaar is het thema van Advent en Kerst: “In een ander licht”. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. De vaste grond voor ons leven is door Jezus gelegd en dat werpt een ander licht op ons bestaan en in dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst. Het “Licht” staat centraal in alle lezingen. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een ander licht zet. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden elke zondag enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van die zondag.

Spaardoel kinderdienst: Blije gezichtjesfonds

De kinderdienst heeft een nieuw spaardoel. Vanaf 28 november sparen we voor het Blijde Gezichtjes Fonds. Dit fonds organiseert vanaf 2012 jaarlijks een familie fundag voor gezinnen, waarvan de ouders te maken hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het biedt de gelegenheid om samen een onbezorgde, plezierige ervaring te hebben.

Zo ging het Blije Gezichtjes Fonds afgelopen oktober met een volle dubbeldekker bus naar Wildlands in Emmen. Een jongen van twaalf ging die dag voor het eerst zonder begeleiding met zijn moeder op stap. Zij werden na de geboorte direct gescheiden en de jongen groeit op in een pleeggezin. Toen zijn pleegvader hem aan het eind van de dag kwam ophalen, vertelde de moeder stralend dat ze maar liefst twaalf keer in de achtbaan hadden gezeten. Wat fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een onbezorgde dag voor moeder en zoon. Daar sparen we graag voor.

12