Hans

Uitnodiging voor het Walking Dinner

Op vrijdagavond 7 oktober bent u van harte uitgenodigd voor het Walking Dinner. Hét moment om nieuwe contacten te leggen met gemeenteleden onder het genot van een heerlijke maaltijd. Tijdens het Walking Dinner krijgt een aantal gemeenteleden de kans hun kookkunsten te demonstreren aan een kleine groep gast-gemeenteleden. De gast-gemeenteleden schuiven aan tafel op drie verschillende adressen, één adres per voorgerecht, nagerecht en dessert. Zo kunt u elkaar op ongedwongen manier zowel sociaal als culinair leren kennen.

Bent u enthousiast geworden? Schrijf het dan alvast in uw agenda. Verder zijn we alvast op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om tijdens het Walking Dinner te koken. U kunt zich opgeven bij Dick van Diggelen (dickvandiggelen@gmail.com). Meer details volgen.

Het Walking Dinner team: Dick van Diggelen, Ingrid de Jonge, Geertruide van Harten, Pieter de Visser

Groene gedachte van de week: doop en belijdenis

Geen doop of belijdenis zonder geloften. Sinds kort beveelt de Anglicaanse bisschop van Oxford zijn parochies aan, om de traditionele geloften aan te vullen met een extra gelofte. Zijn voorstel luidt: Wilt u ernaar streven de heelheid van de schepping te beschermen, en het leven op aarde te behoeden en vernieuwen? Ja dat wil ik, met Gods hulp.

Als werkgroep duurzaamheid spreekt het ons aan, om ons geloof en onze opdracht zorg te dragen voor de aarde, op deze manier met elkaar te verbinden. Hoe kijkt u hier tegenaan?

werkgroep duurzaamheid

Interreligieuze ontmoeting

Op initiatief van burgemeester Marcouch hebben in het stadhuis van Arnhem op zaterdagmorgen 2 juli vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen elkaar ontmoet. Samenroeper Bert de Ruiter schrijft in een terugblik: ‘Het was fijn om te merken dat er belangstelling is om elkaar te ontmoeten, waardoor we elkaar leren vertrouwen om ons aan elkaar te verbinden zodat we een gezamenlijk geluid kunnen laten horen en een rol kunnen spelen in het verminderen van maatschappelijke spanningen en het versterken van sociale cohesie. En dat alles in een sfeer van openheid, ontspannenheid, gezelligheid en samen eten! Fijn dat burgemeester Marcouch en diverse ambtenaren van de gemeente Arnhem dit initiatief mogelijk hebben gemaakt’. Het inspireerde één van de deelnemers tot het volgende gedichtje:

‘Je draagt een kaftan/toga/keppeltje/kruisje/ambtsketting
hoofddoek/spijkerbroek/lange Jurk/wollen sokken/open slippers/stropdas
Ik zie jou: compassie/mededogen/gedrevenheid
Ik zie liefde voor God/voor je medemens’.

Er zullen tenminste drie vervolgbijeenkomsten zijn, waarbij steeds een van de betrokken gemeenschappen als gastheer/gastvrouw zal optreden.

Groene tip van de week: lokaal verbouwd voedsel

Misschien viel de kop in Trouw van 24 juni u, jou, ook al op: ‘Het hele jaar boontjes eten is slechter voor het klimaat dan gedacht.’ Het transport voor voedselproductie en -consumptie veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot dan eerder gedacht. Dat geldt voor vervoer per vliegtuig van bijvoorbeeld sperzieboontjes, ananas of mango. Het geldt ook voor het verschepen van kunstmest, veevoer en machines die gebruikt worden voor voedselproductie. In het rijke deel van de wereld woont slechts 12,5 % van de wereldbevolking. Ditzelfde deel veroorzaakt zo’n 50 % van de internationale voedselkilometers en bijbehorende uitstoot.

Hiertegenover kunnen we bewust kiezen voor lokaal verbouwd voedsel. Denk aan Nederlandse groente- en fruitsoorten die passen bij het seizoen, en aan Nederlands biologisch vlees, melk en melkproducten. In de winkel kun je bij aankoop het land van herkomst navragen. Voor nog dichter bij huis dan ‘Nederland’ zijn op bijvoorbeeld Google allerlei streekproducten uit onze eigen regio te vinden.

werkgroep duurzaamheid

Kinderdienst XL

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de Kinderdienst XL op iedere 1e zondag van de maand en tijdens feestdagen. De overige zondagen was er leiding aanwezig voor een kinderdienst in kleinere vorm. De eerste reacties zijn positief, dus we willen hiermee verder gaan. De aankomende maanden wijken de data echter wel iets af en zijn als volgt:

17 juli                 Kinderdienst XL (afscheid oudsten)

24 juli – 4 sept   zomervakantie

11 sept              reguliere kinderdienst

18 sept              Kinderdienst XL (startzondag)

25 sept              reguliere kinderdienst

2 okt                 Kinderdienst XL (Project Duurzaam)

Groeten van de kinderdienstleiding

Groene tip van de week: klimaatmars en interreligieuze viering in Rotterdam

Volgens Milieudefensie gaf de Nederlandse overheid in 2020 voor 8,3 miljard euro steun aan bedrijven die drijven op fossiele brandstoffen. Deze subsidies, zeker die voor de luchtvaart, zouden veel sneller kunnen worden afgebouwd. Het geld zou besteed kunnen worden aan internationaal treinverkeer en betaalbaar openbaar vervoer. Dit voorbeeld toont het belang van politieke actie aan, naast onze persoonlijke levenskeuzes. Om de politiek onder druk te zetten, organiseert de Klimaatcrisiscoalitie zondag 19 juni een klimaatmars. De tocht vindt plaats in Rotterdam en begint om 13.00 uur op de Binnenrotte. Vooraf is er om 11.30 uur een interreligieuze klimaatviering in de Laurenskerk. Moslims, joden, protestanten, katholieken, humanisten, boeddhisten en hindoes geven deze viering samen vorm. Wil je de viering op afstand volgen, dan is er vanaf 11.30 uur een livestream te zien op https://www.youtube.com/channel/UCWMxKAwfi9mwBw6QK4hLrNA.

Voorbedenboek

Bij de toegangsdeur naar de kerkzaal ligt (de hele week lang!) ons voorbedenboek. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar een voorbede in te schrijven. Die kan uzelf betreffen of iemand anders, maar het mag ook algemener zijn, bijvoorbeeld iets uit het nieuws. De enige regel is dat u in het boek alleen namen opschrijft, als die ook in de kerkdienst hardop mogen worden genoemd. Is dat niet het geval, of weet u dat niet zeker, dan schrijft u bijvoorbeeld: ‘voor mijn buurman, die…’, of ‘voor mijn ouders…’. En wellicht goed om te bedenken: ook een gebed uit dankbaarheid is altijd welkom! We hopen dat het boek snel volgeschreven wordt… ds. Pierre Eijgenraam

Spaart u ook doppen?

We sparen al met veel mensen de doppen van flessen en melkpakken en pakken frisdrank. Deze zijn bestemd voor het financieren van de opleiding van hulphonden voor o.a. blinden. Door de constante samenstelling van de doppen leveren ze meer geld op dan het doorsnee plastic. Als u een zakje doppen heeft, kunt u die op dinsdagochtend brengen naar de Salvatorkerk of anders iedere dag bij Trix van Heteren, Katwoudehof 61. Ze is er altijd erg blij mee.

Oud-papier ophalen start weer

Zoals u wellicht weet is het inzamelen van oud-papier in Arnhem een bron van inkomsten voor clubs en verenigingen. Zo ook voor onze kerk. Door corona heeft deze activiteit twee jaar stil gelegen. Maar we kregen van de Gemeente Arnhem wel doorbetaald naar rato van de laatste maandopbrengst (2020). Met ingang van komende maand april start het ophalen door de vrijwilligers van de clubs. Wij doen dit in de wijk Rijkerswoerd met vijf wagens. Daar zijn elke maand elfmensen voor nodig om de klus te klaren. Er is een groep van ongeveer vijftienmensen die daar aan meedoen. Maar we zijn toch op zoek naar nieuwe medewerkers om het rooster compleet te krijgen. Graag doorgeven aan Bas Buizer, tel 323 31 69.  Met dit werk kunnen we € 17.000-19.000 per jaar verdienen. Belangrijk dus!

In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!