Articles by Hans

Kerstviering in de Salvatorkerk

Op vrijdag 20 december zal er een kerstviering voor ouderen zijn, en allen die dit graag met ons mee willen vieren. We zijn bezig met de voorbereidingen van deze middag. Dus zet deze datum vast in uw agenda of op uw kalender. U hoort binnenkort meer van ons.

Geloofsgesprek

Af en toe ervaren we hoe goed het kan doen om eens van hart tot hart te spreken over wat je gelooft… Graag nodigen wij u uit om op dinsdagavond 26 november mee te komen praten over de geboorte(verhalen) van Jezus. Een mooie voorbereiding op Advent en Kerst! Het idee voor deze avonden ontstond vorig jaar bij de gesprekken met Jeanette Rutten ter voorbereiding op haar belijdenis. De avond is in De Kandelaar, van 19.30 tot 21.00 uur.

‘Iemand verliezen en toch weer verder gaan’

Vanaf januari 2020 start er weer een nieuwe rouwgroep. We hopen dat er ook dit jaar weer voldoende deelnemers zijn om de groep te laten doorgaan. Bij de evaluatie blijkt keer op keer dat het effect heeft gehad en dat men er sterker uit is gekomen… alleen al je verdriet kunnen delen met lotgenoten werkt helend. Mocht u meer informatie willen bel of mail me dan. Op de poster en de folders in beide kerken vindt u de gegevens. Start 6 januari, 10.00 uur Emmaüskapel. U heeft nog tot 1 december om u op te geven: oostdijkvanandel@hetnet.nl of 026-3237577.

Hubertien Oostdijk-van Andel

Taizé in De Kandelaar

Op zondag 17 november staat een ‘try-outdienst’ gepland. De dienst zal zijn in de stijl van het oecumenisch jongerenklooster in Taizé. De viering is in meditatieve sfeer met veel ruimte voor stilte en persoonlijk gebed. We luisteren naar een Bijbeltekst en overwegen die in ons hart. En we zingen samen met de cantorij. Voor sommigen onder ons vast een beetje wennen, maar ook: de moeite waard om een dergelijke viering eens te ervaren!

Lunchtijd voor alle mantelzorgers

Op zaterdag 16 november is het de Arnhemse Dag van de Mantelzorg en deze dag wordt gevierd in Burgers Zoo. U bent daar als mantelzorger van harte welkom. Voor meer informatie vindt u een poster in de hal van beide kerken, of kunt u terecht bij één van de diakenen.

De diaconie

Actie Schoenendoos

Actie 4 Kids is een jaarlijks terugkerende actie en gaat aanstaande zondag weer van start. Over de hele wereld leven er nog kinderen onder de armoedegrens. Wilt u ook één van hen blij maken? Doet u dan mee met onze actie “Actie Schoenendoos”. En vul een schoenendoos voor een kind. Dit jaar gaan de schoenendozen naar kinderen in: Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Gevulde en versierde schoenendozen kunnen tot en met zondag 15 december in beide kerken ingeleverd worden bij de dienstdoende diaken. Daarna worden ze naar een verzamelplek gebracht, vanwaar ze verder getransporteerd worden naar hun uiteindelijke bestemming. Helpt u ook mee een schoenendoos te vullen en zo een kind blij te maken? Alvast hartelijk dank!

Desiree van de Pol en Mimi Averesch

Kerstspel “UITGETELD” met de cantorij

Op zondagmiddag 15 december zal de cantorij het Kerstspel “Uitgeteld” uitvoeren. Dit Kerstspel is geschreven door ons gemeentelid Marinus van der Werf. Daarmee zal het een wat andere Kerstfeestviering worden dan u de afgelopen jaren van de cantorij gewend bent. Er zal weliswaar het nodige worden gezongen, ook door u, maar misschien toch wat minder dan anders. Er zal ook een actieve rol voor kinderen zijn weggelegd. Die hoeven daarvoor niet te oefenen; dat regelen we tijdens de uitvoering wel. We hopen dan ook dat veel kinderen meekomen. De viering begint om 15.30 uur in de Salvatorkerk en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid bij koffie, thee en limonade met elkaar na te praten en te genieten van wat er allemaal is gebakken. We hopen dat velen komen.

Kees van Keulen.

Koor Nomen Nescio zoekt projectzangers

Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei 2020, voert Kamerkoor Nomen Nescio de Holocaust Cantata uit. Voor dit bijzondere concert zijn we op zoek naar enthousiaste en geoefende koorzangers die ons koor op projectbasis willen komen versterken. Wij willen graag in alle geledingen aanvulling, maar zoeken in het bijzonder hoge sopranen, lage tenoren en lage bassen.

Verbouwing Salvatorkerk

In de nieuwe brief van 22 september meldde ik dat de aannemer bezig is om uit te rekenen wat de kosten van de voorgenomen verbouwing zijn en dat hij nog in september uitsluitsel zou geven. Helaas moet ik nu melden dat dit te optimistisch was. De aannemer heeft thans toegezegd uiterlijk 18 oktober met een offerte te komen. Het bouwteam en het kernteam moeten dan de offerte nog bestuderen. De bedoeling is dat de grote wijkkerkenraad op 12 november één en ander gaat bespreken en dan een voorstel zal formuleren voor de Algemene Kerkenraad die op 18 november vergadert. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons!

Jan van de Lagemaat

In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!

12