Articles by Hans

Arnhemmers doen er toe

De komende weken houden we de jaarlijkse actie voor mensen met een krappe beurs in Arnhem. De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met uw gift, groot of klein kunnen we het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe! Doet u mee met onze actie? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. ‘Arnhemmers doen er toe’.

Henk Zwiers, voorzitter College van Diakenen

Hervatting kerktaxi

Na enige maanden zonder de mogelijkheid tot het matchen van een kerktaxi ga ik nu toch onderzoeken of dit weer mogelijk is. Een aantal “oud” chauffeurs heeft aangegeven dit wel weer te willen hervatten. Goed is wel om te weten dat deze chauffeurs zelf een mondkapje dragen en dit ook van hun passagier verlangen. Ook zullen zij u liever niet aan de arm willen nemen om u naar de kerk te begeleiden. De 1,5 meter is dan voor beiden niet te handhaven.

Ook zullen chauffeur én passagier aangemeld moeten worden om de kerkdienst bij te wonen. Gezien het feit dat er per dienst maar 30 gemeenteleden aanwezig mogen zijn zult u zeker niet iedere zondag aan de beurt zijn. Dit is overigens niet iets waar de coördinator invloed op heeft. Bij deze wil ik graag inventariseren wie er gebruik wil maken van de kerkdienst. Deze rijdt dan alleen voor de reguliere zondagse kerkdienst.

Ook zoek ik nog nieuwe chauffeurs om de lasten te verdelen. U kunt voor zich voor beiden aanmelden bij  kerktaxi-salvatorkerk@pgarnhem-zuid.nl of op telefoonnummer 06-20207719 (gelieve alleen in de avond te bellen )

Met vriendelijke groet, Carolien Schaaders

Oproep: coördinator autodienst

Niet iedereen is in staat om op eigen kracht de zondagse kerkdienst bij te wonen. Daarom is er de autodienst. De coördinator zorgt ervoor dat chauffeurs en passagiers aan elkaar gekoppeld worden. Jammer genoeg hebben de beide coördinatoren -na jaren trouwe dienst- gemeld hun werk te willen beëindigen. Wie zou ervoor voelen deze belangrijke taak op zich te nemen? U kunt zich melden bij de scriba of bij een van de predikanten.

Werelddiaconaat

Zowel op woensdag 21 oktober als op zondag 25 oktober a.s. is er aandacht voor het werelddiaconaat. Dit jaar wordt er een bijdrage gevraagd voor Rwanda. In dit land leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond is leeft 40% onder de armoedegrens. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren; ze trainen ieder jaar 150 boeren. Ze leren diverse groeten en fruit te verbouwen met moderne landbouwmethoden. Daarnaast ook veeteelt, zoals kippen, konijnen, geiten e.d. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.  

Trijnie Meems

Extra kerkdienst op woensdagmiddag

Om het toch voor iets meer mensen mogelijk te maken een kerkdienst bij te wonen, zal er op woensdagmiddag 21 (met Hubertien Oostdijk) en 28 oktober (met Pierre Eijgenraam) een extra dienst worden gehouden, aanvang 15.30 uur. De inhoud van deze diensten is in principe gelijk aan die van de daaropvolgende zondag. Ook voor deze diensten is aanmelding vooraf noodzakelijk (liefst per email: kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl, of telefonisch bij Hubertien Oostdijk). Als blijkt dat deze diensten in een behoefte voorzien, is het voornemen ermee door te gaan zo lang de ‘dertigkerkgangersregel’ van kracht blijft.

Meer plaatjes van de Salvatorkerk

Op zondag 11 oktober is de vernieuwde Salvatorkerk in Arnhem-Zuid in gebruik genomen. Maar helaas konden er maar 30 mensen een plaatsje in de kerk krijgen, gelukkig nog exclusief de medewerkenden. U heeft via de vlogs van de broers Lucas en Julian Velderman al een kijkje kunnen nemen in de  kerk. Ze hebben de filmpjes tijdens de Kinderkerk gemaakt. Erg leuk.
Hierbij de foto’s van de kerkdienst (klik op deze link voor de foto’s: https://myalbum.com/album/fZNRpNpPUU66). Lucas en Julian hebben ook weer meegewerkt om de liturgische voorwerpen de kerk binnen te dragen. Maar ze waren zó snel, dat ik een paar foto’s van hen na kerktijd nog even opnieuw heb gemaakt. Dus de kerk lijkt dan wel erg leeg.

Tot onze verrassing en vreugde zagen we dat de raampjes die Meile Bakker in het verleden voor De Kandelaar had ontworpen, nu een mooie plaats hebben gekregen in de Salvatorkerk, tussen de hal en het keukengedeelte. Prachtig uitgevoerd! Heeft u het herinneringsboek Denkend aan De Kandelaar nog niet ontvangen, geef dan even een seintje aan een van de kerkenraadsleden of predikanten. Er zijn nog genoeg boeken over.

Vlogs

Slechts dertig mensen konden fysiek aanwezig zijn bij de heropening van de Salvatorkerk. Daarom leiden Lucas (camera) en Julian (gids) jullie persoonlijk rond. Maak ook kennis met onze vernieuwbouwde kerk.

Doop op 18 oktober

Het stond al eerder gepland: de doop van Jacob Arend Evangelista Ramos, zoon van Gerlo en Ciarina, broertje van Gavian. Jacob werd geboren op 27 september 2019 in Nijmegen en zou gedoopt worden op 22 maart jl. Vanwege de coronamaatregelen hebben we in overleg met de ouders besloten om de doop toen niet door te laten gaan. Net nu het weer leek te kunnen, krijgen we weer te maken met verscherpte maatregelen, maar opnieuw uitstellen leek ons niet goed. We verheugen met de ouders op een feestelijke dienst – zij het in klein gezelschap.

Over afscheid van De Kandelaar en heropening Salvatorkerk

Op de website GereformeerdeKerken.info is een uitvoerig verslag verschenen, met foto’s van de laatste dienst in De Kandelaar. U kunt het bericht makkelijk vinden als u zoekt in de berichten van oktober 2020, of rechtstreeks via de link https://gereformeerdekerken.info/2020/10/05/god-zegen-ons-vertrek-dat-we-thuis-zijn-bij-u/

Ook een verslag van de ‘eerste dienst’ in de vernieuwde Salvatorkerk is daar te vinden: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/12/we-leggen-onze-bagage-vandaag-naast-elkaar/

En hier is nog een derde link: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/15/de-gereformeerde-kerk-te-arnhem-3/

12