Groene gedachte: geen doemdenken maar hoop

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Kunnen we ongemakkelijke waarheden toelaten en ons niet-duurzame gedrag veranderen? Tegelijk is de veertigdagentijd een tijd van hoop. We zijn immers op weg naar Pasen. Bij uitstek is die hoop voelbaar op deze zondag: Laetare (‘verheug u’). Het verschijnsel klimaatdepressie neemt toe, bijvoorbeeld onder jongeren. In reactie op het doemdenken begin jaren ’80, had de joodse pedagoge Lea Dasberg een eigen geluid. Zij vond het immoreel kinderen en jongeren op te voeden zonder een besef van hoop en perspectief. Dezelfde gedachtegang vinden we in het geloof. Wij mogen onszelf en onze (klein)kinderen meegeven, dat God in moeilijke situaties steeds toch weer wegen wijst, en dat wijzelf nooit helemaal machteloos zijn. Pasen zegt: het rijk van angst, wanhoop en dood heeft niet het laatste woord over ons en over Gods schepping. In deze tijd van oorlogsverschrikking én klimaatzorg mogen wij dit besef vasthouden. Hopend op vrede, recht en vreugde voor al Gods schepselen, mogen we toeleven naar Pasen.

Werkgroep duurzaamheid

Spaart u ook doppen?

We sparen al met veel mensen de doppen van flessen en melkpakken en pakken frisdrank. Deze zijn bestemd voor het financieren van de opleiding van hulphonden voor o.a. blinden. Door de constante samenstelling van de doppen leveren ze meer geld op dan het doorsnee plastic. Als u een zakje doppen heeft, kunt u die op dinsdagochtend brengen naar de Salvatorkerk of anders iedere dag bij Trix van Heteren, Katwoudehof 61. Ze is er altijd erg blij mee.

Speelstoet, de speelgoedbank in Arnhem

Bij Speelstoet kunnen kinderen gratis (gebruikt) speelgoed uitzoeken. Een speelgoedwinkel zonder kassa dus! Speelstoet is er speciaal voor gezinnen die weinig te besteden hebben en daardoor niet in staat zijn speelgoed voor hun kinderen te kopen. Gezinnen die in het bezit zijn van een GelrePas of doorverwijzing kunnen een afspraak maken op www.speelstoet.nl

Omdat de ouders van de kinderen die speelgoed komen uitzoeken niet altijd beschikken over vervoer, proberen we zoveel mogelijk de wijk in te gaan. Op de zaterdagen 26 maart en 25 juni mag Speelstoet ook gebruik maken van de Salvatorkerk. Tussen 10.00 en 13.00 uur kunnen gezinnen die weinig te besteden hebben, een afspraak maken of langskomen. Via www.speelstoet.nl kan er een afspraak worden gemaakt. Mimi Averesch

Oud-papier ophalen start weer

Zoals u wellicht weet is het inzamelen van oud-papier in Arnhem een bron van inkomsten voor clubs en verenigingen. Zo ook voor onze kerk. Door corona heeft deze activiteit twee jaar stil gelegen. Maar we kregen van de Gemeente Arnhem wel doorbetaald naar rato van de laatste maandopbrengst (2020). Met ingang van komende maand april start het ophalen door de vrijwilligers van de clubs. Wij doen dit in de wijk Rijkerswoerd met vijf wagens. Daar zijn elke maand elfmensen voor nodig om de klus te klaren. Er is een groep van ongeveer vijftienmensen die daar aan meedoen. Maar we zijn toch op zoek naar nieuwe medewerkers om het rooster compleet te krijgen. Graag doorgeven aan Bas Buizer, tel 323 31 69.  Met dit werk kunnen we € 17.000-19.000 per jaar verdienen. Belangrijk dus!

Spaardoosjes

Er zijn weer spaardoosjes verkrijgbaar waarin u in deze 40-dagentijd kunt sparen. We hebben samen met de kinderdienst gekozen voor het Blijde Gezichtjes fonds. Dit fonds organiseert vanaf 2012 jaarlijks een familie fundag voor gezinnen, waarvan de ouders te maken hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het biedt de gelegenheid om samen een onbezorgde, plezierige ervaring te hebben. Zo ging het Blijde Gezichtjes Fonds afgelopen oktober met een volle dubbeldekker bus naar Wildlands in Emmen. Een jongen van twaalf ging die dag voor het eerst zonder begeleiding met zijn moeder op stap. Ze werden na de geboorte direct gescheiden en de jongen groeit op in een pleeggezin. Toen zijn pleegvader hem aan het eind van de dag kwam ophalen, vertelde de moeder stralend dat ze maar liefst 12 keer in de achtbaan hadden gezeten. Wat fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een onbezorgde dag voor moeder en zoon. Daar sparen we graag voor.

Paasgroet, wie helpt mee?

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar aan alle mensen die ingeschreven staan als lid van de PGArnhem een Paasgroet brengen. Mensen waren vaak blij verrast om met Pasen iets van de kerk te ontvangen in de periode dat contacten zo beperkt waren. Gelukkig is het weer meer mogelijk om elkaar te ontmoeten maar nu sinds vorige week er andere dreigingen zijn is aandacht vanuit de kerk misschien wel extra welkom. Onze wijkgemeente telt 1500 pastorale eenheden, adressen, dus moeten er evenzoveel kaarten bezorgd worden. Het is een mooie kaart met een gedicht en een Paasgroet die zo mogelijk persoonlijk overhandigd wordt.

De groep die vorig jaar meedeed is weer gevraagd; maar vele handen maken licht werk. Niet ieder evenveel tijd en mogelijkheden maar als we uitgaan van 20 adressen dan hebben we ongeveer 75 mensen nodig.  De teller staat nu op 40. Dus doe mee!! Namens de werkgroep Omzien naar Elkaar, Alie Brandwijk, tel. 23233169, e-mail: a.brandwijk@hetnet.nl

Bespreekdepreek

Herkent u het dat u tijdens de zondagse preek geraakt wordt door een opmerking die u troost, of waarvan u denkt dit ga ik onthouden, hier heb ik iets aan. Of misschien zelfs dat u steigert: ‘dat is mooi gezegd, maar zo werkt het niet (bij mij)’. Pierre Eijgenraam en ik hebben het plan om drie keer op dinsdag tussen de middag een bijeenkomst te organiseren: bespreekdepreek.

Centraal staat wat heeft de overweging met je gedaan, wat heeft je geraakt? Het is niet een beoordeling van de predikant of van de dienst. Het gaat nog om de dienst van 17 april. En twee dagen later op de dinsdag 19 april  van 12.00 tot 13.30 bespreken we de preek. Als u mee wilt doen aan bespreekdepreek, stuur een mail, dan ontvangt u na de zondagse kerkdienst de overweging.  

Margriet Kok   margrietkok@pgarnhem-zuid.nl

Bezoekwerk jubilea

In 2022 zullen wij, Jeannette Hokke en Loes Behet, in Arnhem Zuid de bezoekjes aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum vieren, coördineren. Gemeenteleden krijgen, als ze dat op prijs stellen, een bezoekje en een kleine attentie. Als u het leuk vindt om één of meerdere echtparen te bezoeken en een bloemetje te brengen, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wij stemmen dit dan met u af. Wij hopen dat veel mensen meedoen!

Jeannette, cjhokke@hotmail.com – 026 3811 888
en Loes, l.behet-seton@kpnplanet.nl – 026 3819 344

KERKTAXI EN VRAAG COORDINATOR

Vanaf 30 januari 2022 kan er weer met maximaal 50 personen de kerkdienst in de Salvator kerk bij gewoond. Voor mensen die het niet meer lukt zelfstandig naar de kerk te gaan willen we opnieuw starten met de kerktaxi. Voor deze kerktaxi zoeken we een coördinator en uitbreiding van chauffeurs. Hoe meer vrijwillige chauffeurs kunnen rijden, hoe minder vaak u aan de beurt bent! Gaat u met de auto naar de kerk en er is een plaats vrij, wilt U dan overwegen om U op te geven. Informatie, vragen en opgave kan bij Ed Hoek, liefst per mail, hoek9717@planet.nl.

WEER NAAR DE KERK. ECHTER …..

KERKDIENSTEN

U hoeft zich niet meer aan te melden voor het bijwonen van de dienst. De kerkzaal zal worden ingericht met de stoelen op rij en de mogelijkheid weer gewoon naast elkaar te zitten als u dat wilt. Koffiedrinken na afloop is weer mogelijk. Voor hen die dit veiliger vinden zal er ruimte worden gemaakt op 1,5 meter afstand in foyer of balkon.

Vanaf 25 februari zal er voor de overige activiteiten ook geen QR-code meer worden gevraagd. Ook na 27 februari wordt u gevraagd alert te blijven in verband met de nog steeds te hoge besmettingsgraad.

Voor het digitaal bijwonen van de dienst ga, naar www.kerkomroep.nl, zoek Salvatorkerk Arnhem. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord zoals gepubliceerd in de Nieuwe Brief. In verband met drukte op het landelijke netwerk bij directe uitzending adviseren wij de dienst later terug te kijken of te beluisteren.

Namens de Kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid