Oproep: samen over naar een nieuwe kerk

Als alles volgens plan verloopt zullen we in (september?) 2020 een verbouwde Salvatorkerk betrekken. Dat betekent voor ons allemaal een nieuw begin, maar ook een afscheid. De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ neemt het initiatief om aan beide goed vorm te geven. We denken bv. aan een boekje, een afscheidsdienst in De Kandelaar en een feestelijke start in de vernieuwde kerk, waarbij we ook buurtbewoners willen betrekken. Misschien hebt u nog wel andere ideeën of wilt u meehelpen e.e.a. te organiseren? Graag melden bij één van de predikanten.

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.