Collectebonnen? Hoe krijg ik die?

Door aanpassing van de regels van de belastingdienst kunt u alleen nog de aankoop van collectebonnen opvoeren als gift voor de kerk als deze via de bank zijn betaald. Het wordt nu ook mogelijk om bij de wijkpenningmeester collectebonnen te bestellen.

Liefdevolle en troostrijke klanken voor allen die hun dierbaren willen gedenken

In het kader van Allerzielen en Zondag Voleinding 2022 zingt het koor CantAnimus onder leiding van dirigent/componist Caspar van der Vinne zijn Requiem veur mien Moe, Ave Maria en Onze Vader, omlijst met liederen van onder meer Bach, Schönberg, Jenkins, Mozart en Schubert.

  • Zondag 20 november 15.00 uur Grote of St. Maartenskerk, Grote Molenstraat 2, Elst (Gld.)

Uw vrijwillige bijdrage na afloop ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld. U hoeft zich niet aan te melden. Mochten voor dit culturele evenement volgens de richtlijnen van de rijksoverheid op de concertdagen coronamaatregelen van kracht zijn dan vindt u daarover informatie op www.cantanimus.nl. Wij hopen u te ontmoeten en te ontroeren op één van deze data!

Met vriendelijke groet, namens CantAnimus, Gea Dijkstra

Orgelspel voor aanvang

Via de kerkenraad hoorden wij dat er bij gemeenteleden nog steeds onvrede leeft over het ontbreken van orgelspel voor aanvang van de dienst. In onze vergadering van 12 oktober hebben we daarom besloten de organisten te vragen dat wel weer te gaan doen. Dat betekent dat het ‘inleidend orgelspel’ na het welkomstwoord komt te vervallen en weer wordt vervangen door een moment van stilte.

Met vriendelijke groet, namens de liturgiecommissie, Pierre Eijgenraam

Koffieochtend

Wist u dat er ook in de vakantieperiode elke dinsdag een gezellige koffieochtend is in de Salvatorkerk? Kom gerust eens binnen voor een lekker kopje koffie. U bent elke dinsdagochtend van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur. Helpt u al mee doppen voor de Aktie Hulphond te sparen? Alle plastic doppen van flessen, pakken drinken, plastic deksels van potten pindakaas e.d. zijn welkom, mits schoon. U kunt ze op de koffieochtend inleveren. Tot dinsdagochtend op de koffie.

Ben en Gerrie Elzinga

Stukken van gebruikte kaarsen gezocht…

….voor één van onze gemeenteleden, die ze smelt  er mooie nieuwe kaarsen van maakt. In de hal van de kerk staat een mand waarin deze stukken kaarsen verzameld worden.

Bericht over de kerktuin    

Van harte willen wij iedereen bedanken die eerder deze zomer reageerde op onze oproep voor ideeën over de kerktuin. Het deed ons goed om zoveel mooie suggesties te ontvangen. Ook was het zinvol enkele bedenkingen over veiligheid en haalbaarheid te vernemen. De genoemde suggesties overstijgen de taakstelling en zeggenschap van de werkgroep duurzaamheid. Naast ideeën over biodiversiteit en passende beplanting, zitten er ideeën bij die het kinder- en jongerenwerk van onze gemeente betreffen, ideeën die raken aan onze samenwerking met de gemeente Arnhem en de Groene Route Malburgen, en ideeën die gaan over de relatie van onze gemeente met buurtbewoners. Wij hebben daarom de genoemde ideeën doorgegeven aan de voorzitter van de wijkkerkenraad en de wijkkerkrentmeesters. Zij hebben aangegeven van harte bereid te zijn te kijken hoe de genoemde ideeën de komende tijd kunnen worden omgesmeed tot een samenhangend, breed gedragen plan. Wordt vervolgd dus!

Werkgroep Duurzaamheid

Woonruimte gezocht

Met spoed op zoek naar woonruimte voor Bahar Golsan. Bahar is een lieve Iraanse, jonge dame van 32 jaar die al heel goed Nederlands spreekt. Wekelijks komt zij in een protestante kerkdienst. Nadat zij Nederlands staatsburger werd, gaf onze overheid haar een woning in Hummelo (Achterhoek). Er komt er twee keer per dag een bus en naast een Spar-winkeltje is er niets. Zij begint een studie in Arnhem en Nijmegen en daarom zit zij erg omhoog. Ze zou heel graag van woning willen ruilen zodat ze een stuk centraler woont. Maar met een kamer of een chalet zou ze ook al erg tevreden zijn. U kunt mij berichten als u iets hebt of weet, of haar rechtstreeks per mail een bericht sturen: bahargolshan70@gmail.com. Laten we naar elkaar omzien! Met vriendelijke groet, 

Rienus Muilwijk, Kesteren, 06-50491864

Oud papier spekt de wijkkas! Helpt u mee?

Een aantal vrijwilligers gaat eenmaal per maand in Rijkerswoerd oud papier en karton ophalen. Per keer zijn er 11 mensen nodig, maar we hebben een groep van 16 vrijwilligers, dus dat houdt niet over. Als we niet met 11 mensen kunnen aantreden, gaan PreZero en Afvalbeheer Arnhem met hun eigen organisatie de ophaaltaak uitvoeren. De opbrengst gaat dan helaas aan onze neus voorbij: ongeveer €1500! We zouden er daarom nog wat vrijwilligers bij willen hebben. Het werk is niet zwaar of moeilijk: je haakt de blauwe bakken aan de wagen en zet ze leeg weer terug. Helpt u mee?

Bas Buizer, 026-3233169, basbuizer@hetnet.nl